סיכום איוב פרק ל"ח – מענה ה' לאיוב

סיכום איוב פרק ל"ח – מענה ה' לאיוב

סיכום זה מהווה חלק ממאגר הסיכומים בתנ"ך על פי תוכנית הלימודים החדשה המעודכנת, סיכום נושאי ספרות החכמה בתנ"ך, סיכום ספר איוב,

בפרק ל"ח של ספר איוב, לאחר שלושה מחזורים של ויכוחים בין איוב ורעיו מתגלה האל אל איוב מן הסערה (איוב ל"ח פס' 3-1)

ה' מתגלה לבני אדם בחזון נבואי, בסערה או בחלום. לעולם לא פנים אל פנים.

תשובתו של האל היא סדרה של שאלות רטוריות, לכל אורך הפרק, הבאות להוכיח לאיוב כי אין ביכולתו להבין את דרך הניהול העולם של אלוהים . אלוהים מזכיר לאיוב כי לא היה נוכח בשעת בריאת העולם, אין לו היכולת לשלוט באיתני הטבע ובגרמי השמיים, ומכאן שיכולותיו מוגבלות מאד, ועל כן גם אין באפשרותו לשפוט בשאלה האם אלוהים מנהל את העולם בצדק.

איוב ל"ח פס' 2 : אלוהים טוען כנגד איוב כי "מחשיך עצה", כלומר מסתיר את האמת, מבלי שיש לו מושג על מה הוא מדבר, וכנגד מה הוא מתלונן.

איוב ל"ח פס' 3 : אלוהים פונה לאיוב שיתכונן למלחמה  : "אזור חלציך", לבש את החרב למותניך והיה מוכן ל"ים השאלות" שאני עומד לשאול אותך. אלוהים שואל את איוב שאלות רטוריות רבות : היכן היית כשבראתי את העולם? והוא מטיח בו: ענה לי אם יש קצת שכל בראשך !  מי קבע את מידותיו של העולם? על מה מושתתים יסודותיו של העולם? האם כאשר כוכבי הבוקר שרו לי הלל, היית שם? היכן היית כשקבעתי גבול לים? האם אי פעם בחייך ציווית על השחר לבוא?  האם אי פעם אחזת בקצוות הארץ ונערת אותה (כמו שמנערים שמיכה להוצאת האבק….) כדי להשליך את הרשעים מעל פני האדמה? האם הצלחת למנוע מהרשעים את האור? או שמא הצלחת לבטל את רשעותם? אלוהים ממשיך ושואל את איוב שאלות רבות: האם הגעת עד לעומק הים? האם ביקרת בעולם המתים? האם אתה יכול להבין את מידותיו של העולם ? היכן שוכן האור והיכן החושך?  האם תוכל להגיע אל ביתו של האור? אלוהים לועג לאיוב: "ידעת, כי אז תולד, ומספר ימיך רבים". אין ספק כי כשבראתי את העולם כבר היית קיים, ואם כך, אתה כבר מבוגר מאד, וצריך לדעת הכול! זרם השאלות איננו נפסק: היודע אתה היכן מאוחסן השלג? הברד? איך האור מופץ בעולם? מי חרץ תעלות בשמים, דרכן יורד הגשם? מי סלל את הדרך לברק? אם כוונת הגשם היא להצמיח דשא ומזון, מדוע יורד גשם גם על מקומות שוממים מאדם? מכאן עובר אלוהים לשאלות על צבא השמים. התוכל לחבר את הכוכבים לקבוצותיהם?  האם אתה יודע את החוקים של גרמי השמים? (זריחת השמש ושקיעתה, מחזור הלבנה, המזלות השונים). האם אתה יכול לצוות על העננים להוריד גשם? האם הברקים סרים לפקודתך?

בפס' 7-4 אלוהים מדומה לבנאי. פירוש המילה יסודות ("ביוסדי ארץ") הוא קבעתי יסודות פיסיים וערכיים לעולם. לא ניתן לשנות יסודות. כוונת ממדים היא ממדיה הפיסיים ומידותיה של הארץ.קירות- "אדניה"- אתה לא יודע איך בראתי אותם.

בסיום בריאת העולם הכוכבים והמלאכים הריעו לי, כי הם מתחתי (7).

באיוב ל"ח פס' 11-8 אלוהים מתואר כשליט על הים.ה' שם גבול לים שרוצה להשתלט על העולם. הים היה משתלט על העולם מהר כמו יציאת עובר. הוא הגביל את הים גם ע"י עננים. ה' קבע לים את גובה הגלים- אמר לים עד לאן יגיע.  שני דימויים לים:

תינוק ופרא, כי גם פרא וגם תינוק לא שולטים במעשיהם וכולם סרים למרותם.

בפס' 15-12 האל שואל את איוב  האם הוא קורא לבוקר לבוא, האם הוא יודע מאיפה הוא בא בכלל? הבוקר בא כדי שיהיה אפשר לתפוס את הרשעים. הארץ מדומה לבגד שמותחים ומנערים ממנו את הלכלוך (הרשעים).

איוב ל"ח פס' 36  ("מי שת בטחות חכמה או מי נתן חשכוי בינה ? ") הוא פסוק קשה.

יש שני פירושים אפשריים : המילה  "טוחות" היא כינוי לכליות שהן איבר גוף מוסתר וכאילו מכוסות בטיח ו"שכוי" הוא כינוי ללב.לפי פירוש זה השאלה היא : מי נתן חכמה בלב האדם ובכליותיו ? הפירוש השני הוא לומר שהמילים "טוחות" ו "שכוי" הן שמות של עופות. שכוי הוא תרנגול (בעברית היום זוהי משמעות המילה עקב פירוש זה) הנחשב בעולם העתיק לעוף חכם בגלל יכולתו להבחין בין היום והלילה במדוייק עם קריאתו בבוקר.הפירוש הזה טוען שהשאלה פה היא : מי נתן חכמה בעופות האלה ? מי יודע את חוקי השמים? האם תוכל לחבר את החול והאדמה לרגבים?  לבסוף גם מתוארת שליטת האל בבעלי החיים. האם איוב יוכל לדאוג למזונם של האריות ומי מכין לעורב את מזונו?

לסיכום איוב ל"ח : המסר של האל לאיוב בשאלות האלה הוא : החכמה האנושית היא מוגבלת מאוד לעומת החכמה האלוהית שהיא נצחית ואינסופית ובאמצעותה האל ברא את העולם ומנהל אותו ולכן אדם כאיוב אינו מסוגל כלל להבין את השיקולים האלוהיים בניהול העולם ואסור לו לשאול שאלות שהן מעבר להבנתו האנושית המוגבלת.אסור לו לחקור את מה שמופלא ונשגב מבינתו.

סיכומים לבגרות בתנ"ך