סיכום: ירמיהו פרק כ"ח

ירמיהו, פרק כ"ח  : המאבק בין ירמיהו וחנניה בן עזור

הרקע ההיסטורי לפרק כ"ח בספר ירמיהו  – בשנת 593 תכנן המלך צדקיהו, יחד עם מלכי אדום, מואב, עמון, צור וצידון למרוד במלך בבל. נביאי השקר תמכו במרד זה, נבאו להצלחתו, ולהחזרתם של כלי בית המקדש, שנלקחו בשבי הבבלים בימי יהויכין. ירמיהו, שהכיר בתפקידה של בבל בהיסטוריה העולמית, על-פי תוכניתו של ה', טען שיש להיכנע לבבל, וכדי להמחיש זאת שם מוטות עץ "עול" על צווארו, סמל לכניעה ההכרחית.

ירמיהו פרק כ"ח, פס' 1 – 11

המפגש הראשון בין ירמיהו וחנניה בן עזור – בפסוקים אלה מופיעה הנבואה המפורטת ביותר של נביא שקר, הנמסרת לנו בספר ירמיהו. [דרך אגב, מי שיבדוק ימצא כי הן חנניה והן ירמיהו נקראים בפרק בתואר "נביא", שש פעמים כל אחד מהם, ועד לפסוק האחרון אין לדעת האם חנניה הוא שליח ה', או שאיננו כזה!]חנניה מנבא בסגנונו של ירמיהו, ולא רק מחקה אותו במילים, אלא גם במעשים. כנגד מעשהו הסמלי של ירמיהו, נתינת עול על צווארו, (ירמיה כ"ז 2)  שובר חנניה את העול במעשה סמלי לא פחות! מעניין שבתחילה נוטה ירמיהו להאמין לנבואתו של חנניה (ירמיהו כ"ח פס' 6) ודבריו משקפים את משאלות ליבו. רק לאחר שירמיהו הולך לדרכו, ומצטווה לעשות לו עול מברזל, מסתבר לו שחנניה לא מסר את דבר ה', אלא את דבריו שלו.

כיצד מבחינים בין נביא אמת לנביא שקר? – על-פי דברים פרק י"ח 21 – 22 אם דברי הנביא לא מתקיימים, הרי שמדובר בנביא שקר, שעונשו מוות. ירמיהו, לעומת זאת, מדגיש שמבחן זה, של התממשות הנבואה, אמור אך ורק לגבי נביא המתנבא לשלום (כלומר נבואות טובות – פס' 9) ואילו נביא כירמיהו, המנבא בעיקר הרס וחורבן, אינו טעון כלל בדיקת אמינות. זאת מכיוון שאין להניח שאדם שאינו חש שליחות אלוהית להתנבא, ישמיע דברי תוכחה והרס, יסתכסך עם סביבתו, ויסכים לסבול כמו ירמיהו.

זאת ועוד. נביא אמת, תפקידו לשקף בפני העם את המציאות הקשה, ולנסות לשפר את דרכו של העם על ידי אזהרה בעונשים חמורים. חשוב לזכור כי העונשים הללו מותנים (מהמילה "תנאי"): הרי הנביא איננו חפץ בהשמדת העם, אלא בשיפור התנהגותו, ועל כן אם העם יחזור בתשובה, העונש שעליו בישר הנביא לא יתגשם. האבסורד הוא אפוא, שנביא זעם מצליח בתפקידו דווקא כאשר נבואתו איננה מתממשת, מה שסותר באחת את קנה המידה לקביעת נביא אמת שנקבע על ידי ספר דברים.

פס' 12 – 17

המפגש השני בין ירמיהו וחנניה – ירמיהו נצטווה לענות לחנניה במעשה סמלי נוסף, בבחינת "מידה כנגד מידה". שלא כמו במפגש הראשון, ברור לו עתה שחנניה הוא נביא שקר, והוא מנבא לו את מותו הקרוב, על פי החוק בדברים י"ח, ואמנם חנניה מת כחודשיים לאחר הדברים הללו.

הסיכום הקודם: ירמיהו פרק כ"ו  |   הסיכום הבא: ירמיהו פרק ל”א

חזרה אל: נביא ונבואה (ספר ירמיהו), סיכומי מלכים ונביאים, כל הסיכומים לבגרות בתנ"ך

סיכומים לבגרות בתנ"ך

יהדות ותרבות המחלוקת

האם האמונה של היהדות באמת אחת היא האמונה שכדי להגיע אליה צריך לעמת בין אמיתות מנוגדות? על תרבות של מחלוקת מאברהם אבינו עד חכמי ימינו