נביא ונבואה

פרק "נביא ונבואה" בתוכנית הלימודים לבגרות בתנ"ך עוסק בסיפוריו ונבואות של ירמיהו הנביא. סיפור הקדשת ירמיהו לנבואה, יחסיו עם העם, תפיסת המוסר שקידם, יחסו אל המלך, המשברים עימם התמודד ובשורת הגאולה שלו. לפניכם סיכומים של פרקי ירמיהו הנכללים בתוכנית הלימודים לבגרות בתנ"ך. כאן תוכלו למצוא גם את סיכום ספר ירמיהו.

סיכומי פרקי ספר ירמיהו

ירמיהו פרק א' – הקדשה לנבואה

ירמיהו פרק ב' – הנביא מול העם

ירמיהו פרק ז'  (חלק ב')- מוסר מול פולחן

ירמיה פרק כ' – נביא במשבר

ירמיה פרק כ"ו

ירמיהו פרק כ"ח – מול נביאי השקר (סיכום מורחב על נביאי אמת ושקר בתנ"ך)

ירמיה ל”א – בשורת הגאולה

ירמיהו ל"ח – נביא ומלך

חזרה אל: סיכומים בתנ"ך.

סיכומים לבגרות בתנ"ך