בראשית פרק מ"ב – סיכום (דתי)

בראשית, פרק מ"ב – בני יעקב יורדים למצרים ופוגשים ביוסף

בפרקים הקודמים לבראשית פרק מ"ב מסופר על היחלצותו של יוסף מבית האסורים בזכות שפתר את חלומות פרעה ואף נתן לו עצה. על פי יוסף מצריים תזכה ל7 שנים של שפע גדול  ולאחריהן 7 שנים של מחסור גדול שימחק את שני השבע ולכן מציע יוסף לפרעה לאגור מזון בשני השבע ובו להשתמש בשנות הרעב יוסף ממונה לאחראי על המבצע  ולמשנה למלך  וכך בכל האזור יש רעב ורק במצרים יש שובע  ומכל האזור באים למצרים לקנות אוכל

גם בארץ ישראל יש רעב  ויעקב שולח את בניו למצרים לקנות אוכל (בלשון התורה 'לשבור שבר').

בפרק מופיעים מספר כינויים לבני יעקב:

א.ויאמר יעקב לבניו

ב.אחי יוסף

ג.בני ישראל

'וירא יעקב כי יש שבר במצריים'

בפסוק הבא אומר יעקב 'כי שמעתי כי יש שבר במצריים' ולכאורה היה צריך לכתוב גם פה וישמע יעקב?

רש'י לומד מכך שיעקב ראה בנבואה שיש לו שבר(ריפוי)במצריים

אבן  עזר א– בשפה מדוברת מחליפים בין ראייה לשמיעה

ולכן הוא שולח את בניו למצרים התורה מדגישה שלמצריים ירדו עשרה אחים.

'ואת בנימין אחי יוסף לא שלח יעקב את אחיו כי אמר פן יראנו אסון'

וכי בבית לא יכול לקרות לו כלום?אלא שבשעת סכנה השטן מקטרג. הירידה למצרים, בית העבדים, מסוכנת ועדיף לשמור על בנה היחיד של רחל בארץ.

'ויבואו בני ישראל לשבור בתוך הבאים'

רש'י – יעקב ציווה עליהם להסתתר שלא יכירום  ושלא ייכנסו באותו פתח למצריים

רד'ק  – הצטרפו בתוך באים אחרים מפחד השודדים

יוסף מבין  שנוצרה הזדמנות לקיום החלומות שלו ולכן הוא מתגלה אליהם והם לא מזהים אותו  אבל 'ויבואו אחי יוסף וישתחוו לו אפיים ארצה' –כלומר מתגשם חלומו הראשון לפיו האחים משתחווים לו

'וירא יוסף את אחיו ויכירם ויתנכר אליהם וידבר איתם קשות'

רש'י מסביר שכוונת המילה ויתנכר היא שהתייחס אליהם כזרים בכך שדיבר איתם קשות

רמב'ן מסביר שיוסף פחד שיזהו אותו ולכן 'ויתנכר' כלומר ויתחפש

'ויאמר אליהם מרגלים אתם לראות את ערוות הארץ באתם'

המפרשים עוסקים בשאלה מדוע יוסף מתנכר לאחיו  ולא מתגלה אליהם ועוד מטיח בהם האשמות של ריגול וכדומה

הרמב'ן מסביר  שיוסף ידע שחלומותיו הם נבואיים וצריך שיתממשו ולכן ניסה לגרום לכך שבנימין יבוא למצריים ואולי גם אביו ובכך יתגשם גם החלום השני'

'כולנו בני איש אחד  נחנו כנים אנחנו לא היו עבדיך מרגלים'

האחים כמובן מכחישים שהם מרגלים ומתחילים לספר על אביהם  ומדוע?

רמב'ן – אבא שלנו הוא איש מכובד תבדוק ותשאל ואז תבין שאיננו מרגלים

ספורנו – נראה לך הגיוני שישלחו עשרה אחים למשימת ריגול?

יוסף לא משתכנע ואומר לאחים 'ויאמר אליהם לא כי ערוות הארץ באתם לראות'

רש'י – עובדה שאתם מרגלים שהרי נכנסתם מעשרה שערים שונים

ספורנו – אתם בכלל לא אחים ולכן טענתכם מופרכת

האחים מוסיפים פרטים על המשפחה  ומספרים על הבן הנעדר-יוסף ועל הבן הקטן שנשאר בבית-בנימין

'ויאמר אליהם יוסף הוא אשר דיברתי אליכם לאמור מרגלים אתם  בזאת תיבחנו ….כי אם בבוא אחיכם הקטון הנה'

רש'י מביא מדרש שיוסף מנהל איתם שיחה בה אומרים האחים שבשביל לשחרר את אחיהם הנעדר הם מוכנים להרוג ולהיהרג  אומר להם יוסף זה מה שאמרתי שבאתם להחריב את ארצי

'ויאסוף אותם אל משמר שלושת ימים'

הרמב'ן מסביר שיוסף רצה לשחרר אותם בהמשך בטענה שהוא ירא אלוקים וחס על משפחותיהם  ולכן כלא אותם

כשהאחים יוצאים מהמעצר הם מתחילים להבין למה זה קורה להם  '…אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו על כן באה אלינו הצרה הזאת'

בפסוק זה מתעוררים קשיים :

מדוע לא סיפרה לנו התורה בפרק ל'ז בסיפור מכירת יוסף על כך  שיוסף התחנן לאחיו?. 2.למה פה התורה מדגישה את חטאם לא בעצם המכירה אלא בכך שלא שעו לתחנוני יוסף?

3.איך הם מקשרים בין צרתם לצרת יוסף?

הרמב'ן  מסביר שהאכזריות יותר קשה מעצם המכירה לכן עליה הצטערו האחים יותר ולמה שם לא סופר על תחנוני יוסף? או כי זה ברור שהוא התחנן או על מנת למעט בסרחונם של האחים או  כי  כך דרכה של תורה  לקצר במקום אחד ולהאריך במקום אחר

ואיך למדו מתוך מה שקורה להם?-  מידה כנגד מידה אנחנו השלכנו אותו לבור והנה אנחנו נאסרים בכלא

ראובן פונה לאחים ואומר להם אמרתי לכם כבר אז  בזמן שיוסף בא אלינו לא לפגוע בו

האחים שראו שיוסף משתמש במתורגמן(מליץ) חשבו שהוא  לא מבין את שפתם

'ויסוב מעליהם ויבך'בגלל שראה שהם מתחרטים אבל עדיין הוא לא מתגלה אליהם או כי עדיין לא התקיים החלום השני או כי רצה לגרום להם לחזור בתשובה שלמה שיכולה להיות רק שהאדם עומד שוב בפני הניסיון ולא נופל בו

'ויקח מאיתם את שמעון ויאסור אותו לעינהם'הוא משלח את כולם ולוקח לבן ערובה את שמעון (בן ערובה במאסר רק לעינהם כמו שמדגישה התורה)

ולמה דוקא  שמעון? רש'י-שמעון (ולוי) הם אלו שזרקו אותו לבור  וגם שפחד ששניהם ביחד יתנפלו עליו וכן הפרידם

חזקוני-חשב לקחת את ראובן הבכור אבל לאחר ששמע שראובן לא היה עימם בעצה  עבר לבא בתור.

האחים יוצאים לדרך חזרה בידיעה שעל מנת לשחרר את שמעון  ולקנות שוב אוכל הם יצטרכו להביא איתם את בנימין  עוצרים בדרך  במלון לנוח ולהאכיל את הצאן

'ויפתח  האחד את שקו לתת מספוא  לחמורו במלון'אחד האחים פותח את שקו ומגלה שהכסף ששילם במצריים תמורת האוכל נמצא בפתח שקו

מה פרוש 'האחד'?רש'י-לוי שנשאר אחד משמעון אבן עזרא-ראובן הבכור

'וירא את כספו והנה הוא בפי אמתחתו'

כיצד  רק אחד מהם גילה את הכסף במלון והאחרים לא מצאו  אלא בבית אביהם?

רמב'ן-הם פשוט לא פתחו את השקים שלהם

רד'ק-לאחרים יוסף החביא את הכסף עמוק יותר בשק

האחים נבהלים מגילוי הכסף  ושואלים 'מה זאת עשה אלוהים לנו'

כלומר הפעם הם לא מאשימים את עצמם וכו אלא רואים בכך את יד ההשגחה

האחים חוזרים ליעקב אביהם ומספרים לו את מה שקרה להם במצריים אבל לא מספרים  שנאסרו  וכן מוסיפים שאמר להם שאם יביאו את אחיהם הקטן  יוכלו לסחור בארץ הסיבה לשינויים  היא שהאחים רצו לכך את יעקב על מנת שבעתיד שיצטרכו לרדת שוב למצריים  יעקב יתן להם לרדת עם בנימין

והם פותחים את שקיהם ומגלים שלכולם הוחזר הכסף והם מפחדים ועובר זמן ונגמרת להם הסחורה וצריך לחזור שוב למצריים אבל יעקב מסרב לתת להם את בנימין בטענה ש2 בנים כבר אינם(יוסף ושמעון) והם יודעים שבלי בנימין אין להם מה לחפש במצריים  ואז פונה אליו ראובן

'…את שני בני תמית אם לא אביאנו אליך …(ותגובת יעקב) ויאמר לא ירד בני עימכם'

המפרשים שואלים מדוע לא קיבל יעקב את עצת ראובן(ומדוע בשלב הבא הוא כן קיבל את עצת יהודה)?

רש'י אומר שיעקב לא  הבין מה ראובן רוצה מה ייצא ליעקב מכך שמלבד בנו(בנימין)יאבד גם  2 נכדים

רמב'ן אומר  שיעקב סמך יותר על יהודה  ופחות על ראובן שנכשל בשמירה על יוסף וכן שיהודה  חיכה לרגע שייגמר האוכל בבית ולא תישאר בררה

 

שאלות בגרות

1).עיין בבראשית, פרק מ'ב, ל'ו- פרק מ'ג, י'.
א. בקטע זה מבקשים האחים מיעקב להרשות להם לקחת עמהם את בנימין למצרים.
(1) מדוע דחה יעקב את הצעת ראובן, וכיצד שכנע יהודה את יעקב להיענות לבקשה?
(2) כיצד יהודה מנסה לקיים את הבטחתו ליעקב, לפי המסופר בפרשת 'ויגש'?
ב. עיין בפרק מ'ג, ו'-ז'.
האם תשובת האחים על השאלה של יעקב תואמת את המסופר בפרק מ'ב י'-י'ג? נמק את דבריך.

2).א. עיין בבראשית, מ'ב, א'-י'.
(1) עיין בפסוקים א'-ו'
לפי רש'י, בני יעקב ירדו למצרים מתוך חרטה על מכירת יוסף.
כיצד לומד רש'י את דבריו מלשון הכתוב?
(2) 'ויאמר אלהם מרגלים אתם' (פסוק ט')

רמב'ן: 'העלילה הזאת יצטרך להיות בה טעם.. כי מה עשו להיות אומר להם ככה'.

על מה התבססה עלילה זו?
ב. התנהגותו של יוסף כלפי אחיו במצרים מעוררת כמה תהיות.
ציין שתי בעיות (מלבד אלה הנזכרות בסעיף א), העלות מתיאור התנהגותו של יוסף.
הבא הסבר אחד להתנהגותו.

 

בחזרה אל סיכומי ספר בראשית (דתי) או עמוד הסיכומים הראשי של ספר בראשית.

סיכומים לבגרות בתנ"ך