סיכום: ירמיהו פרק כ"ו

ירמיה פרק כ"ו : משפטו של ירמיהו הנביא באשמת נבואת שקר

בפרק כ"ו של ספר ירמיה מופיע סיפור מחיי ירמיהו הנביא (= סיפור ביוגראפי) שהתרחש בשנות מלכותו הראשונות של יהויקים מלך יהודה (בשנים 606-609 לפנה"ס) שבעקבותיו נשפט ירמיהו וכמעט נהרג על ידי הכוהנים והמון העם באשמת נבואת שקר, על רקע נבואת אמת קשה שהשמיע מפי ה' בבית המקדש, על חורבנו,המופיעה בהרחבה בירמיה פרק ז'. הנביא ירמיהו ניצל ממוות ממש ברגע האחרון על ידי שרי הממלכה. הפרק מחולק כך :

א.     כותרת כרונולוגית , כלומר זמן האירוע : ראשית ממלכת יהויקים (ירמיה כ"ו פסוק 1).

ב.      מיצג הסיפור שהוא תמצית תוכן נבואתו מפרק ז'.ירמיהו עמד בחצר המקדש וניבא להשיב את העם בתשובה (ירמיה כ"ו פסוקים 3-2) שאם לא כן, בית המקדש בירושלים ייחרב כפי שנחרב בית ה' בשילה (עיר באפרים) על ידי הפלשתים בימי שמואל הנביא (כ 400 שנה לפני ימי ירמיהו הנביא) (ירמיה כ"ו פסוקים 6-4).

ג.       הכוהנים,הנביאים (הכוונה כנראה לנביאי שקר שבחצר המלוכה) ו"כל העם" שומעים את נבואת החורבן הקשה הזו ותופסים את ירמיהו בטענה שמגיע לו עונש מוות כי השמיע נבואת שקר בשם ה' (על פי החוק שבספר דברים פרק י"ח, 22-18). (ירמיה כ"ו פסוקים  11-7)

ד.      ירמיהו מתגונן וטוען שהוא נביא אמת כי ה' אכן שלח אותו להשמיע נבואת חורבן זו. (ירמיה כ"ו פסוקים 15-12)

ה.     השרים והעם מקבלים את דברי ירמיהו וחלק מזקני העם גם מביאים תקדים לכך : בימי חזקיהו מלך יהודה (כמאה שנה לפני זמן הנבואה הזו) היה נביא בשם מיכה המורשתי שניבא חורבן ופורענות עקב חטאי העם אז, אבל המלך חזקיהו לא הרג את מיכה אלא חזר בתשובה ונבואתו לא התגשמה (מיכה,ג', 12) . (ירמיה כ"ו פסוקים 19-17)

ו.       בירמיהו כ"ו פסוקים 24-20 מוזכר תקדים הפוך לכך : נביא בשם אוריהו בן שמעיה ניבא

ממש כירמיהו על חורבן ירושלים בימי המלך יהויקים, אבל למרות שברח למצרים, יהויקים שלח להביאו משם והרג אותו על כך.

בניגוד לאוריהו ירמיהו ניצל ממוות על ידי ההמון הסוער על ידי שר מלכת יהודה בשם אחיקם בן שפן (בנו , גדליהו בן אחיקם בן שפן מונה על ידי נבוכדנאצר מלך בבל כמושל על היהודים שנשארו בארץ ולא הוגלו לבבל אחרי החורבן בשנת 586 לפנה"ס ונרצח על ידי ישמעאל בן נתניה מזרע המלוכה ועל כך נקבע היום ג' בתשרי כצום גדליהו, ר' מלכים ב', כ"ה, פסוקים 26-22).

מטרות הסיפור

מטרות הסיפור היא לטעון שירמיהו היה נביא אמת ושהוא היה נתון לסכנת חיים דווקא בגלל דבקותו בשליחותו הנבואית כנביא אמת.

הזיקה בין פרק כ"ו לפרק ז' ברורה מאוד שכן בשניהם מוזכרת העיר שילה כדוגמה לכך שכפי שכבר בעבר ה' החריב את מקדשו בשילה שבשבט אפרים בשל חטאי העם בימי שמואל הנביא הוא עלול להחריב את המקדש הירושלמי בימי ירמיהו בשל כך.ההבדל הוא שבפרק כ"ו יש סיפור ביוגרפי שבמרכזו משפט ירמיהו ואילו בפרק ז' נאום ארוך ומפורט המהווה את נבואת התוכחה שמשמשת בסיס לסיפור.

 הסיכום הקודם: ירמיהו פרק כ'   |   הסיכום הבא: ירמיהו פרק כ"ח

חזרה אל: נביא ונבואה (ספר ירמיהו), סיכומי מלכים ונביאים, כל הסיכומים לבגרות בתנ"ךנושאים נוספים:  נביאי אמת ושקר

 

סיכומים לבגרות בתנ"ך