שמות פרק ל"ג – סיכום

תקציר: שמות פרק ל"ג הוא המשך סיפור חטא העגל. אלוהים מתרחק מבני ישראל ומבני לשנות את תוכנית העליה וגורם לאבל. אוהל מועד עובר אל מחוץ למחנה ואלוהים ומשה נכנסים לשיחה אודות מי ינחה את העם בדרך. משה מבקש לראות את פניו של אלוהים ומקבל את מבוקשו רק באופן חלקי

 

שמות ל"ג, פס' א'- ו': אלוהים תופס מרחק

שמות פרק ל"ג הוא המשך ישיר לחטא העגל בשמות בפרק כ"ב. אלוהים מודיע למשה כי ההבטחה ל"ארץ זבת חלב ודבש" וגירוש עמי כנען עדיין תקפה, אך הוא עצמו לא יעלה עם העם. על מנת שלא לכלות (להשמיד) את העם "קשה העורף", אלוהים ישלח מלאך במקומו וישמור מרחק מבני ישראל.

בתגובה לבשורה מתאבלים בני ישראל ומורידים מעליהם את תכשיטיהם. אלוהים חוזר על ההאשמות כנגד העם ומצווה עליהם להשאר בלי התכשיטים. זהו עונש מידה כנגד מידה על חטא העגל שהוכן מתכשיטי העם.

 

פס' ז'-י"א: העם ואלוהים מתרחקים, משה ואלוהים מתקרבים

כחלק מהמרחק שנפער בין אלוהים והעם מוציא משה את אהל מועד מתוך המחנה אל מחוצה לו. מעתה כל מי שיבקש את אלוהים יצטרך לצאת ולבוא אליו. אלוהים כבר אינו שוכן בקרב העם אך גם לא עזב אותו. 

כאשר יוצא משה אל האוהל מלווה אותו העם במבטו ורואה את עמוד הענן יורד עליו. דיאלוג נפתח בין אלוהים ומשה המתואר כשיח "פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו" (פסוק י"א). כלומר, אלוהים מתרחק מן העם אך מתקרב קרבה כמעט אינטימית אל משה.

 

פס' י"ב – כ"ג: השיחה בין אלוהים ומשה

בפתיחת השיחה בניהם מתלונן משה בפני ה' על כך שקיבל את המשימה להעלות את העם אך לא הסבר כיצד לעשות זאת. הוא גם אומר שאם אלוהים אכן אוהב אותו ("אם נא מצאתי חן בעיניך" פס' י"ג) יסביר לו את "דרכיו" כדי שידע לפעול נכון. אלוהים עונה "פני ילכו והניחתי לך". כלומר, הפנים שלי ולא של מלאך ילכו לפניך וינחו אותך. משה משיב כי אם פניו של ה' לא ינחו אותם עדיף שיכבר ישארו במקומם: "אל תעלנו מזה" (פס' ט"ו). משה ממשיך ומבקש כי עם ישראל יהיה מיוחד ("נפלה") מכל העמים בעבור ה', מה שיתבטא בכך שיעלה עימם לישראל.

בשלב זה מקבל משה ביטחון ומבקש לראות את אלוהים: "הראני נא את כבדך" (פס' י"ז). אלוהים בתגובה מבטיח להעביר את כל טובו על פני משה, כלומר מסכים ללמדו את דרכיו. עם זאת אלוהים דוחה את בקשת משה לראות אותו "כי לא יראני איש וחי" (פס' כ'). מה שאלוהים מוכן לעשות זה לעבור על פני משה בשעה שהוא מכסה את פניו, וכך משה את "אחרי" אך פניו של אלוהים לא יראו. 

 

נקודות חשובות בשמות פרק ל"ג

  • כן פנים אל פנים או לא פנים אל פנים: האם ראה משה את פני האלוהים (פסוק י"א) או לא (פסוק כ"ג)?.
  • מערכת היחסים ההפכפכה בין ה' ועם: לא הפעם הראשונה ולא הפעם האחרונה, עם משה לכוד באמצע.
  • תפקידו של משה: מנהיג המתווך את מערכת היחסים בין אלוהים והעם דרך מערכת היחסים שלו עם שניהם.
  • מילה מנחה בפרק: פנים.
  • מטאפורות או דיבור מפורש: כיצד יש להבין את הדימויים בהם משתמשים משה ואלוהים?.

סיכום קודם:  שמות פרק ל"ב | סיכום הבא:שמות פרק ל"ד

חזרה אל: סיפור התהוות האומה – סיכומים

מתוך: סיכומים בתנ”ך לבגרות

 

 

סיכומים לבגרות בתנ"ך

מדוע בכה יעקב כשנשק לרחל?

וישק יעקב לרחל וישא את־קלו ויבך: מדוע בוכה יעקב כאשר הוא נושק לרחל? איך זה קשור לכל אירועי הנשיקה והבכי האחרים שלו והאם הבאר היא בעצם לב?