נביאי אמת ושקר – סיכום בתנ"ך

נביאי אמת ושקר – סיכום בתנ"ך

סיכום זה הינו חלק ממאגר הסיכומים בתנ"ך על פי תוכנית הלימודים החדשה המעודכנת,

יצירתה של חברה מוסרית ונאמנה לה' בארץ ישראל מושתתת על הניסיון להבחין בין נבואותיהם של נביאי אמת ונביאי שקר המופיעים לאורך התנ"ך. התנ"ך, כמו למשל בספר דברים, מכיל הנחיות לעם ישראל להמנע מלחקות את מעשיהם של הגויים ומתרה בהם לדבוק אך ורק בחוקים שקיבלו במעמד הר סיני. כך למשל מוזהר העם לא להאמין ולא להשתמש בשירותיהם של מיני "בעלי כוחות", מכשפים ובעלי אוב, שאינם נאמנים לתורה של עם ישראל. כידוע, לאורך כל סיפורי התנ"ך מטלטל עם ישראל בין עבודת ה' ועבודה זרה ובמהלך המטוטלת הזו ישנו מקום חשוב לנביאי השקר ונביאי האמת בהנחיית דרכו של העם או הסתתו מדרך הישר.

הנושא של נביאי אמת ושקר נכלל בתוכנית הלימודים לבגרות בתנ"ך כפרק חובה וכפרק בחירה. להלן תמצאו סיכומים של הפרקים הנכללים בנושא של נביאי אמת ושקר בשני החלקים הללו (חובה ובחירה). הפרקים בנושא נביאי אמת ושקר לקוחים מתוך ספרי דברים, ירמיה, מלכים ועמוס. פירוט נוסף של נושאים אלו ניתן למצוא בעמוד אודות המאבק לחברה מוסרית בתנ"ך.

נושאי חובה בנושא נביאי אמת ושקר

מבוא לספר דברים

דברים פרק י"ח – חוק הנביא  – מיהו נביא אמת?

מבוא לספר ירמיה

ירמיה פרק כ' – סבל הנביא במילוי שליחותו

ירמיה פרק כ"ג

ירמיה פרק כ"ח

פרקי בחירה בנושא נביאי אמת ושקר

מלכים א' פרק כ"ב

ירמיה פרק כ"ו

עמוס פרק ז'

חנה ארנדט על הזכות לזכויות

מהי הזכות הבסיסית ביותר שיש להעניק לכל אדם? הפילוסופית חנה ארנדט על הפרדוקס של זכויות האדם ועל הזכות לקבל זכויות.

סיכומים לבגרות בתנ"ך