סיכום איוב פרק מ' 1-5

סיכום איוב פרק מ' 1-5

סיכום זה מהווה חלק ממאגר הסיכומים בתנ"ך על פי תוכנית הלימודים החדשה המעודכנת, סיכום נושאי ספרות החכמה בתנ"ך, סיכום ספר איוב,

בקטע המופיע באיוב פרק מ' פס' 1-5, לאחר הנאום רצוף השאלות הרטוריות מחכה אלוהים לתשובת איוב. הוא שואל אותו: האם מי שביקר אותי ואת דרכי מתכוון לענות לשאלותיי? איוב, שטרם התאושש ממבול השאלות עונה בהיסוס: קטן אני מדי כדי לענות לך, ולכן שתקתי לכל אורך נאומך. ניסיתי לדבר פעם, או פעמיים, אך הפסקתי. כוונתו כנראה לנאומי התשובה לרעים או לנאומי ההצטדקות שלו (איוב,כ"ז – ל"א). בכל מקרה, איוב מודה בקטנותו כלפי האל, אך טרם מצא לנכון להודות שהאל מנהל את העולם בצדק, ועל כן אלוהים ממשיך דבריו גם בפסוקים הבאים.

סיכומים לבגרות בתנ"ך