בראשית פרק מ"ח – סיכום: ברכות יעקב

יעקב נוטה למות (בראשית מ"ח א-ז)

בפתח פרק מ"ח של ספר בראשית, לאחר האיחוד המשפחתי של יוסף, הגיע זמנו של יעקב למות. יוסף שומע על מצבו של אביו ומגיע לבקרו יחד עם שני בניו. יעקב מזדקף על המיטה ומספר לבנו על התגלות האל אליו, מספר לו על מות אימו רחל ומבטיח כי בניו של יוסף אפרים ומנשה יהיו כבניו שלו.

החלפת הברכה בין מנשה ואפרים (ח-כב)

יעקב הזקן שואל מי אלו שני הילדים שעם יוסף. יוסף מעמיד את אפרים ומנשה בפניו סבם על מנת שיקבלו ממנו ברכה. הוא מעמיד אותם על פי סדר הבכורה, מנשה מצד ימין של יעקב ואפרים משמאלו. אך כאשר הוא ניגש לתת את הברכה משכל יעקב את ידיו כך שידו הימנית על אפרים הצעיר והשמאלית את מנשה הבכור. יוסף מנסה לתקן את ידי אביו אך הוא מתעקש בטענה כי ידוע לו שזרעו של האח הקטן יהיה גדול מזה של אחיו הבכור.

יעקב מסיים את דבריו בכך שהוא עתיד למות, לא לפני שהוא מבטיח שאלוהים ישיב את בני ישראל לארץ אבותיהם.

בודהה על כך ששום דבר אינו קבוע

בודהה על איך נוכל להשתחרר מהסבל של חיינו אם רק נצליח להבין ששום דבר הוא לא קבוע ושהכל משתנה ונגמר, כולל אנחנו

הכסף או החיים: כמה זה "מספיק"?

כמה כסף זה מספיק בכדי לחיות חיים מאושרים? אם התשובה היא "עוד" אז אין לכם סיכוי, אבל מבט אחר על העבודה והקניות יכול לשנות את זה.

סיכומים לבגרות בתנ"ך