שיבת ציון

סיכום הפרקים הנלמדים במסגרת נושא "שיבת ציון" בתוכנית הלימודים לבגרות בתנ"ך. הפרקים החסרים בפיתוח ויעלו בקרוב, תודה על הסבלנות!.

שיבת ציון

תהילים פרק קל"ז -הגעגועים לציון

יחזקאל פרק ל"ז – חזון העצמות היבשות

עזרא א ו-עזרא פרק ג' – הצהרת כורש והעליות הראשונות

תהלים קכ"ו -בשוב ה' את שיבת ציון

חגי פרק א' -קשיי שבי ציון בבניית המקדש

נחמיה א ו-נחמיה ה' -עליית נחמיה וקשיי התקופה

נחמיה ח' – מיסוד הקריאה בתורה וחגי תשרי

כדאי לקרוא גם על שיבת ציון בהיסטוריה

ראו גם:

לישון שבעים שנה כדי להבין את שיבת ציון (ולמה צריך לטעת עצים)

עוד דברים מעניינים: