סיכום בראשית פרק ל' 25-26

בראשית,פרק ל',פסוקים 26-25 : יעקב רוצה לשוב לארץ כנען 

בסופו של דבר סופר על כך שלאה ורחל (שתחילה הייתה עקרה,אך גם היא בסוף ילדה בן) יחד עם שפחותיהן :זילפה ובלהה ילדו ליעקב,אחד עשר בנים (ראובן,שמעון,לוי,יהודה,יששכר,זבולון,יוסף,

יוסף,נפתלי,דן,אשר וגד מאוחר יותר כבר בארץ כנען,רחל תמות תוך כדי לידתו שלהבן השניים עשר,בן הזקונים של יעקב / ישראל : בנימין) ובת אחת (דינה).מבני יעקב /בני ישראל אלה ייצאו בעתיד שניים עשר שבטי ישראל שיהיו הבסיס לעם ישראל.בשני הפסוקים האלה מסופר שלאחר לידת יוסף,יעקב ביקש מלבן ,כמחווה של כבוד בתור חותנו ומעבידו,את "ברכת הדרך" לחזור לארץ מולדתו,ארץ כנען (= ארץ ישראל).מכיוון שידוע לו היטב שקשה הדבר ללבן כי דבר כזה יחייב אותו להיפרד משתי בנותיו ומנכדיו,יעקב מזכיר לו בבראשית ל' פס' 26 שאכן הוא עבד קשה מאוד כדי לזכות לשאת את לאה ואת רחל לנשים.מבחינת החוק באותו הזמן שתי נשותיו וילדיו מהן הם רכושו של יעקב ולכן הפנייה ללבן בבקשת רשות לעזוב לכנען היא מתוך כבוד אליו בלבד.

הסיכום הקודם: בראשית פרק כ"ט | הסיכום הבא: בראשית פרק ל"ב

חזרה אל: סיפורי האבות, סיפורי יעקב, ספר בראשית, סיכומים לבגרות בתנ"ך

בודהה על משמעות הסבל והאושר

האם הרצון שלו באושר הוא המקור לכל הסבל שלנו? רעיון הסבל עומד ביסוד תורת הבודהיזם ובבסיס הדרך להשתחרר ממנו שהציע בודהה

סיכומים לבגרות בתנ"ך