סיפור התהוות האומה

לפניכם אסופת סיכומים בתנ"ך בנושא "סיפור התהוות האומה" בהתאם לתוכנית הלימודים לבגרות בתנ"ך. נושא סיפור התהוות האומה בנוי על פרקי ספר שמות. הם מגוללים את סיפור משה, שחרור עם ישראל, יציאת מצרים, קבלת תורה בסיני ויחסי אלוהים ועם ישראל. בסיכומי הפרקים תמצאו תקצירים של התכנים העיקריים יחד עם נושאים ללימוד. הסיכומים והתקצירים הם חלק מאסופת הסיכומים לבגרות בתנ"ך כאן באתר.

סיכומי פרקים: סיפור התהוות האומה

שמות פרק א' – בני ישראל במצרים ורדיפת פרעה

שמות פרק ב' – ראשית סיפור משה

שמות פרק ג' – התגלות אלוהים ושליחות משה

שמות פרק י"ב (כט-מב) – קורבן הפסח, מכת בכורות ויציאת מצרים

שמות פרק י"ג -(יז-כב) נסיעת בני ישראל במדבר

שמות פרק י"ד – נס קריעת ים סוף

שמות פרק י"ט – מתן תורה בהר סיני

שמות פרק כ' (א-יח)- עשרת הדיברות

שמות פרק ל"ב – חטא עגל הזהב

שמות פרק ל"ג – הדיאלוג בין משה ואלוהים

שמות פרק ל"ד  (א-טז; כז-לה)- לוחות ברית חדשים

סיכומים לבגרות בתנ"ך