סיכום: שמות פרק י"ט – מתן תורה בהר סיני

תקציר: בשמות פרק י"ט מגיעים בני ישראל אל הר סיני. משה משמש כשליח להסכמת בני ישראל להפוך לעמו הנבחר של אלוהים. ההכנות למתן תורה נמשכות שלושה ימים. לאחר שלושה ימים מתמלא ההר עשן וקולות עזים ומשה עולה אל אלוהים המזהיר דרכו את בני ישראל לא להתקרב.

שמות פרק י"ט, פס' א'-ח' – הצעה שאי אפשר לסרב לה

שלושה חודשים (חודש סיוון) לאחר יציאת מצרים מגיעים בני ישראל אל ה-הר במדבר סיני. משה עולה אל ההר, שם הוא מצווה (בתקבולת): "כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל" (שמות י"ט, פסוק ג'). אלוהים מזכיר למשה את מה שעשה למצרים ובעבורם ומציע לו ולעם ישראל עסקה: "ועתה אם שמוע תשמעו בקלי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגלה מכל העמים כי לי כל הארץ" (פס' ה'). משה מביא את ההצעה לזקני ישראל שעונים "כל אשר דיבר ה' נעשה" (פס' ח'), תשובה אותה מחזיר משה לאלוהים.

פס' ט'-ט"ו – הנחיות והכנות לקבלת תורה

לאחר שהוסכם על הברית בין אלוהים ועם ישראל מתאר אלוהים למשה את התהליך המתוכנן של מתן תורה. אלוהים עתיד להתגלות למשה מתוך ענן כך שבני ישראל יוכלו לשמוע את הדברים בניהם. כך, מסביר אלוהים, יאמינו בני ישראל גם במשה.

מעמד הר סיני כולל הכנות מיוחדות במשך שלושה ימים. ביום השלישי ירד ה' על ההר אך בני ישראל חייבים להשמר שלא להתקרב או לגעת בו – סכנת מוות!. רק "במשך היבל" (משוך היובל), כלומר תקיעת השופר, ניתן יהיה שוב להתקרב אל ההר. משה יורד מן ההר וממלא את הוראות אלוהים לקדש את העם במשך שלושה ימים. (משה מוסיף גם איסור על מין שלא נאמר במפורש על ידי אלוהים).

פס' ט"ז – כ"ה – ההתגלות על ההר

לאחר שלושה ימים מחרידים קולות ברקים ושופר את העם שיוצא ורואה את הענן על ההר. העם הנחרד מתייצב בתחתית ההר המעלה עשן. על פי התכנון המוקדם, "משה ידבר והאלהים יעננו בקול" (פס' י"ט). אלוהים יורד אל ראש ההר וקורא אליו את משה העולה אליו, אך אלוהים מיד שולח אותו חזרה לוודא שאף אחד לא מתקרב להר. משה עונה כי העם מציית לדבריו. הוא נשלח להביא את אהרון אחיו (אך לא את בניו הכהנים). בסוף פרק י"ט יורד משה אל העם ועימו עשרת הדיברות (בשמות פרק כ').

נקודות חשובות בשמות פרק י"ט

  • איסור קדוש: מדוע מדגיש ה' כל כך הרבה פעמים כי אסור לאף אחד להתקרב אל ההר?.
  • בחירה חופשית: מדוע חשוב לאלוהים לנסח את הברית כהצעה ולקבל מראש את הסכמתם של בני ישראל? איך ידעו בני ישראל למה אם מסכימים אם התורה ניתנה רק אחר כך?.
  • מילים מנחות: הר, יחרד, קול, נגע, מות, עלה, ירד.
  • פעלים מוכפלים: מות יומת, סקול יסקל, ירה יירה.
  • תנועת העלייה והירידה החוזרת של משה.

סיכום קודם:  שמות פרק י"ד | סיכום הבא: שמות פרק כ'

חזרה אל: סיפור התהוות האומה – סיכומים

מתוך: סיכומים בתנ”ך לבגרות

מבוא קצר למחשבה של חנה ארנדט

מבוא קצר להגותה של חנה ארנדט עם ביוגרפיה, קישורים למאמרים, ציטוטים וסקירה של ספרי חנה ארנדט כמו "יסודות הטוטליטריות" ו"אייכמן בירושלים"

סיכומים לבגרות בתנ"ך