מבוא לפוליטיקה השוואתית – סיכום

מבוא לפוליטיקה השוואתית – סיכום

פוליטיקה השוואתית היא אחד מתחומי המחקר של מדעי המדינה והיא עוסקת בחקר השוואתי של מערכות פוליטיות של מדינות שונות.

פוליטיקה השוואתית מתחלקת, כמו תחומים אחרים רבים, לפעילות תיאורטית ומעשית. בחלקה המעשי פוליטיקה השוואתית אוספת ומנתחת מידע אודות מדינות והמערכות הפוליטיות שלהן ואז מצליבה ממצאים ממדינות שונות בכדי לערוך השוואה בניהן. חלקה התיאורטי של פוליטיקה השוואתית הוא פיתוח מתודולודיה של השוואה בין מדינות ודרכים לערוך את ההשוואה.

נושאים בפוליטיקה השוואתית:

מונחי יסוד בפוליטיקה השוואתית

פוליטיקה 

ממשל ומשילות

המדינה

ריבונות

לאום ולאומיות

עוצמה וסמכות

סוגי משטרים

משטרים סמי-דמוקרטיים

הדמוקרטיה החדשה

סוגי דמוקרטיה

דמוקרטיה ישירה

דמוקרטיה ייצוגית

דמוקרטיה ליברלית

התפשטות הדמוקרטיה

גלי הדמוקרטיזציה על פי הנטינגטון

מעבר של מדינות למשטר דמוקרטי

מדידת דמוקרטיה

משטרים אוטוריטאריים

מאפייני המשטר האוטוריטרי

משטרים טוטליטאריים

ממשל צבאי

סוגי דיקטטורה על פי נוימן

גלובליזציה והמדינה

ארגונים בינלאומיים

ארגונים בין-לאומיים והמדינה

התערבות הומניטרית

השפעות הגלובליזציה

גלובליזציה והכלכלה הגלובלית

עד כמה הופכת הכלכלה לגלובלית?

הגישה ההשוואתית

הגישה המוסדית

הגישה ההתנהגותית

יתרונות וחסרונות הגישה ההשוואתית

טכניקות של השוואה

שיטות מחקר בפוליטיקה השוואתית

תרבות פוליטית

התרבות האזרחית – אלמונד וורבה

הון חברתי – פטנאם

פוסט-מטריאליזם

תרבות פוליטית של האליטה

פוליטיקה ותקשורת המונים

תקשורת פוליטית

מגמות נוכחיות בתקשורת פוליטית

תקשורת והמדינה הדמוקרטית

השתתפות פוליטית

המודל של השתתפות פוליטית של מלברף וגואל

סוגי השתתפות פוליטית

השתתפות פוליטית במשטרים אוטריטאריים וטוטאליטאריים

השתתפות פוליטית בדמוקרטיות חדשות

אלימות פוליטית

מהפכות כהשתתפות פוליטית

חברה אזרחית והשתתפות פוליטית

בחירות

רמות בחירה והשתתפות בבחירות

זכות בחירה והשתתפות בבחירות

שיטת בחירות לנשיאות

התנהגות בוחרים

שיטת בחירות

מידת היחסיות של בחירות

שיטת בחירות סגורה ושיטת בחירות אישית

משאל עם

למה עורכים משאל עם?

נושאים למשאל עם

בעיות בקיום משאל עם

קבוצות אינטרס

מה מניע קבוצות אינטרס?

קבוצות אינטרס מקדמות מול קבוצות אינטרס מגינות

כיצד משפיעות קבוצות אינטרס?

ערוצי השפעה של קבוצות אינטרס

רשתות נושאיות וקהילות מדיניות

פלורליזם וקורפרטיזם

קבוצות אינטרס במשטרים אוטוריטריים

מפלגות פוליטיות

סוגי מפלגות

תפקידי המפלגה

ארגון המפלגה

מערכת מפלגתית

מודל דאונס

סוגי מערכות מפלגתיות

המערכת הפוליטית במדינות דמוקרטיות

בין דמוקרטיה דו-מפלגתית לרב-מפלגתית

מערכות מפלגות בסמי-דמוקרטיות ומשטרים אוטוריטריים

מערכות מפלגות במדינות פוסט-קומוניסטיות

חוקה

חוקות נוקשות וחוקות גמישות

איך נולדות חוקות

מבנה החוקה

כינון חוקה

יישום ובקרה של חוקה

חוקה ובקרה שיפוטית

אקטיביזם שיפוטי

עצמאות שופטים ודרך מינויים

משטר אוניטרי ופדרלי

פדרליזם: שלטון פדרלי

אוניטריזם: שלטון אוניטרי

פרלמנטים

תפקידי הפרלמנט

ועדות פרלמנטריות

גיוס לפרלמנט

האם הפרלמנטים נחלשים?

פרלמנטים במדינות לא דמוקרטיות

פרלמנטים דו-ביתיים

הרשות המבצעת

הרשות המבצעת במשטרים שונים

הרשות המבצעת במשטרים דמוקרטיים

הרשות המבצעת במשטר סמי נשיאותי

הרשות המבצעת במשטרים אוטוריטריים

השיטה הנשיאותית מול השיטה הפרלמנטרית

תורת הקואליציה

סוגי קואליציות

בירוקרטיה

מאפייני הבירוקרטיה

הבירוקרטיה והשירות הציבורי

התפתחות הבירוקרטיה

בירוקרטיה ייצוגית

פיקוח והבקרה על הבירוקרטיה

בירוקרטיה קומוניסטית ופוסט-קומוניסטית

המנהל הציבורי

ארגון השירות הציבורי

המנהל הציבורי בדמוקרטיות

המנהל הציבורי במדינות אוטוריטריות, טוטליטריות ודמוקרטיות חדשות

תפוקות הממשל

מיון משטרים דמוקרטיים על פי לייפרט

תפיסת המדינה בדמוקרטיות מערביות

המנהל הציבורי החדש

מבוא לפוליטיקה השוואתית – סיכום

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: