לאום ולאומיות – הגדרה

לאום (nation) ולאומיות (nationalism) – הגדרה

לאום:

לאום זו קבוצה שמגדירה עצמה ככזאת שיש לה קשר ושאיפה לאומית ליישם את הקשר הזה דרך מדינה ללאום הזה.לא ניתן למצוא הגדרה משותפת-דברים שונים הם מרכז לאומים שונים(שפה,אתניות ,תרבות).לאום קיים משום שאנשים חשים שהוא קיים.

לאומיות :

המושג לאומיות הוא מושג מודרני. אלמנט חשוב בלאומיות הוא כי הזיקה לטריטוריה היא סובייקטיבית ,מוחלטת ע"י אותם בני אדם. לאומיות היא אידאולוגיה מרכזית בעידן שלנו ,היא מכירה בזכות של אומות או לאומים להגדרה עצמית. יש כל מיני חפיפות ולעיתים הקבוצות מעורבבות זו בזו. בקנדה למשל נעשו נסיונות ליצור אוטונומיה ללאום הצרפתי וללאום האנגלי.

-ברוב מדינות העולם אין חפיפה בין גבולות המדינה לגבולות הלאום .הרעיון של מימוש טוטאלי של מדינת הלאום לא מתיישם בעולם ויש לו כל מיני פתרונות.

יש מדינות שסובלות  מזהות לאומית חלשה ,לדוג' הלאומיות הקנדית,והקנדים החליטו ליצור לאומיות רב-תרבותית.

-מלחמת אזרחים היא ביטוי לפירוקה של המדינה ,החלשת המונופול על כח הכפייה .זה לא אומר שהלאומנות איננה חזקה או לא קיימת ,אלא המדינה כמוסד לא קיימת,ויכול להיות שכתוצאה ממלחמת האזרחים תוקם המדינה מחדש ע"פ טעמו של צד זה או אחר(מה שקרה בארה"ב לדוגמא).

-הפלסטינאים: לאומיות שבאה לידי ביטוי בתחושת הקרבה ,לאומיות חזקה אך היעדר של מדינה.

-עצם ההבחנה בין מדינה ללאומיות נותנת לנו הבנה של המציאות ,באמצעותה ניתן ללמוד הרבה על הפוליטיקה.

 צריך לשים לב להבחנות אנליטיות בטבען אך הן חשובות. לאום קשור למדינה אך שונה ממנה. לאום זו קבוצה שמגדירה את עצמה ככזו, ככזו שיש לה קשר או שיש לה שאיפה לאומית לממש את הקשר הזה בבניית מדינה לאומית. לאום קיים כי האנשים מאמינים שהוא קיים. המושג לאומיות הוא מושג מודרני. הזיקה לטריטוריה היא סובייקטיבית. הלאום הוא כזה כי הוא רואה את עצמו ככזה וזה המאפיין המרכזי של הלאומיות המודרנית.

לאומיות היא אידיאולוגיה מרכזית בעידן זה והיא מכירה בזכויות של לאום / אומה להגדרה עצמית. זה יוצר בעייתיות מסוימת במקומות מסוימים. יש הסדרים שנועדו להסדיר חיים במדינה לקבוצות שרואות את עצמן אפילו כלאומים שונים, לדוגמא, קנדה ובלגיה. בשתיהן יש אוטונומיה גדולה לשני לאומים. ברוב מדינות העולם אין חפיפה בין גבולות המדינה לגבולות הלאום. בכל המדינות יש מיעוטים לאומיים אחרים כך שהרעיון של מימוש טוטאלי של מדינת-הלאום הוא לא בר-ישום בעולם ויש לו כל מיני פתרונות. הלאומיות הקנדית היא חלשה מאוד והרעיון היה ליצור לאומיות ולהתגבר על כך שקנדה מורכבת ממהגרים ושני לאומים, אנגלים וצרפתים. הקנדים החליטו ליצור לאומיות על בסיס רב-תרבותי. להיות קנדי זה להיות שייך ללאומיות רב-תרבותית ודו-לשונית.

במלחמת האזרחים מתערער המונופול הלגיטימי על מנגנון הכפייה. מלחמת האזרחים היא על צביון המדינה שבה הם חיים. הם נלחמים על המדינה אז כיצד ניתן לומר שהמדינה מתפרקת מכך? מלחמת אזרחים היא ביטוי לפירוקה של המדינה אך זה לא אומר שהלאומיות לא חזקה, כלומר שאין תחושה חזקה של אהבה למולדת אך המדינה כמוסד אינה קיימת. יכול להיות שכתוצאה ממלחמת אזרחים המדינה תוקם מחדש כמודל של אחד הצדדים.

עצם ההבחנה בין מדינה לבין לאומיות מחדדת לנו את ההבנה של המציאות, כאשר ההבחנה היא אנליטית.

ראו גם:

הצדקות למדינת לאום דמוקרטית

מושגים בפוליטיקה השוואתית

פוליטיקה השוואתית  -סיכומים

למה הלאומיות עולה מחדש בימינו?

13 ציטוטים על לאומיות

אריסטו על הדבר הכי טוב שיש

מה מניע את הפעולות שלנו, למה אנחנו שואפים לדברים טובים ומהו הטוב הגבוה ביותר שאליו ניתן לשאוף. אריסטו על מה שחשוב בחיים

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: