פוליטיקה השוואתית: בחירות

מה משמעות הבחירות?

התנהגות הבוחרים, למה אנשים מצביעים כמו שהם מצביעים ולמה הם הולכים להצביע?

בחירות- מנסות לעשות צירוף של העדפות של כלל הבוחרים לגבי זהותם של נושאי משרות ציבוריות. לפי שיטת הבחירות קובעות מי יאייש את המשרות הללו.

הבחירות הם האמצעי הראשון שמקשר בין החברה לממשל. הבחירות הן מנגנון הכרחי בדמוקרטיה, לא יכולה להתקיים דמוקרטיה בלי בחירות. (גם בהגדרה של שומפטר יש חובה של בחירות, יש תחרות על השלטון).

שתי נקודות מבט על בחירות-

  1. מלמטה למעלה- הבחירות נתפסות כאמצעי מרכזי להבטחת ההיענות של הממשל לבוחרים שלו. הפוליטיקאים לא מפסיקים לחשוב על הציבור לאחר שהם נבחרו כיוון שבאופק תמיד יהיו הבחירות הבאות, על כן הם נשארים ערים לרצון הציבור. הבחירות מהוות תקשורת מלמטה למעלה. הבחירות הן האקט ההשתתפותי היחיד שבו רוב האוכלוסייה משתתפת בו.
  2. מלמעלה למטה- בחירות הן טקס שבאמצעותו האליטה מבססת את הכוח שלה, האזרחים אשר חושבים שהבחירות מבטאות השתתפות. הם לא יבצעו יותר דבר פרט להצבעה וכך הם לא ישפיעו ויתנו לאליטה להשפיע. (ניתן לראות את מידת התחלופה של חברי הפרלמנט, יש מדינות שבהם אחוזי התחלופה הם כ-10% בבחירות ניתן לראות ניצחון של נבחרים מכהנים). נוצר מצב שאין תחרות על השלטון.

נקודות המבט השונות- שתיהן צודקות, האליטה מקבלת אישור חוזר בבחירות אך עם זאת הפוליטיקאים חושבים שהציבור יכול להעניש אותם, על כן גם אם יש מיתוס דמוקרטי בבחירות. המיתוס פועל, הפוליטיקאי מתייחס לדעת הקהל כיוון שיש בחירות, אי אפשר לשלול לחלוטין את הבחירות, אך צריך לדעת שהבחירות הן לא הכלי היחיד שמאפשר להשפיע על השלטון והמדיניות שלו.

בחירות נורמאליות אלו הן בחירות שמבטאות את יחסי הכוחות בין מפלגות לאורך זמן. למשל: בישראל עד מהפך 77 הבחירות ביטאו חלוקת עוצמה בין מחנה הפועלים למחנה האזרחי. במדינות נוספות היו בחירות כאלו, באיטליה המפלגה הנוצרית דמוקרטית הייתה דומיננטית ועם עוד מפלגות קטנות שמרו על השלטון. גם בגרמניה שמרו על השלטון.

בחירות סוטות, Deviating אלו בחירות שבהן יש שינוי נקודתי, מפלגה מעמידה מועמד לא מוצלח ויש מצב לא טוב, מפלגה גדולה מפסידה באופן זמני את עמדת הכוח שלה. למשל: בחירות 92 הימין הדתי הפסיד את הרוב שלו אשר היה משנת 77.

בחירות קריטיות בחירות שמסמנות עידן חדש של חלוקת העוצמה, חלוקת הכוחות בין המפלגות לקבוצות מסוימות בחברה. למשל: מהפך 77 בישראל הם סימנו מעבר ממפלגה אחת גדולה למערכת של שתי מפלגות גדולות.

תופעות בבחירות קריטיות-

  • בחירות אלו קשורות להיערכות מחדש, Realignment חלוקת העוצמה בשלטון משתנה לאורך זמן, משתנים היחסים בין קבוצות חברתיות למפלגות.
  • בנוסף לכך יש תופעה של ניקור, הכוחות המרכזיים במערכת, המפלגות הגדולות מאבדות תמיכה, אך לא עולה חלופה שלטונית מהותית, אזרחים מתנתקים מהכוחות המרכזיים שמובילים את המערכת.

למשל: בשנת 81 הליכוד היו בשיא כוחם ומאז יש ירידה של שתי המפלגות הגדולות. הבחירה הישירה השפיעה ונתנה דחיפה לתהליך ההתנתקות מהמפלגות.

ראו גם: שיטות בחירות בעולם

פוליטיקה השוואתית  -סיכומים

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: