זכות בחירה והשתתפות בבחירות – סיכום

זכות בחירה והשתתפות בבחירות

פוליטיקה השוואתית  -סיכומים

זכות הבחירה היום מקובל שיש זכות בחירה אוניברסאלית, לכל האנשים הבוגרים מגיל 18. יש הבדלים בין מדינות לגבי הצבעה של חולים שמאושפזים בבתי חולים, אסירים (יש מדינות שאסור לאסירים להצביע ואילו יש אסירים שמצביעים בעודם בכלא) וכו'.

האם אזרחים יכולים להצביע מחוץ למדינתם אזרחים רבים יכולים להשתתף בבחירות דרך השגרירות או הדואר, יש מדינות כמו ישראל שמאפשרת רק לשליחים דיפלומטיים.

זכות בחירה לנשיםהמדינה הראשונה שנתה זכות בחירה לשנים הייתה ניוזילנד 1898 לאחר מכן אוסטרליה, צרפת נתנה זכות בחירה בשנת 45, בארה"ב בשנת 19 וכו'.

זכות בחירה לשחורים בארה"ב לא נתנו לשחורים להצביע עד שנות ה-60, גם באוסטרליה לא נתנו לאבוריג'ינים לבחרו עד שנת 65.

הבדלים בין מדינות בשיעורי ההצבעה-

אוסטרליה- יש חובת הצבעה, 96% מהאזרחים מצביעים. דנמרק- אין חובת הצבעה אך יש אחוז הצבעה גבוה מאוד. גם בגרמניה, איטליה, שבדיה יש אחוז הצבעה גבוה. ישראל בעבר היו אחוזי הצבעה גבוהים, בבחירות האחרונות חלה ירידה עצומה בהשתתפות בבחירות, יש רק 74% הצבעה כך ישראל היא אחת מהמדינות עם אחוז ההשתתפות הנמוך ביותר. ארה"ב – יש אחוז השתתפות נמוך, כנראה תופעה זו היא בגלל ריבוי בחירות, כמעט כל שנה יש בחירות לנושא מסוים. שוויץ- יש אחוז השתתפות נמוך. יש רמות שלטון רבות ובנוסף יש משאלי עם רבים ועל כן אנשים הם משתתפים פחות באופן ממוצע.

ירידה בהשתתפות בבחירותבכל העולם המערבי יש ירידה בהשתתפות בבחירות, ירידה בחברות במפלגות, גידול בביקורת על המוסדות, ירידה באמון וכו'.

הגורמים המשפיעים על השתתפות-

  • השכלה- אנשים משכילים מצביעים כיוון שהם מרגישים יותר שייכות למערכת מאשר אנשים לא משכילים.
  • אמון- כאשר יש אמון האזרחים יצביעו ויתמכו יותר במערכת ובפוליטיקאים.
  • מגדר- גברים יצביעו יותר מאשר נשים.
  • מעמד- רמת הכנסה משפיעה.
  • תעמולה- מגבירה את ההצבעה.
  • יום שבתון- מעלה את אחוז ההצבעה, בבחירות לרשויות מקומיות יש ירידה בהצבעה כיוון שאין יום שבתון.
  • נגישות- אם יש אפשרות להצביע בדואר, מיקום הקלפיות.

{צעירים מצביעים פחות, אנשים השייכים לקבוצות אינטרס מצביעים יותר, הם מנסים להשפיע.}

באיזה שיטת בחירות יש יותר השתתפות? בבחירות יחסיות יש השתתפות רבה יותר, אנשים יכולים להשפיע ולהציג את עמדותיהם. בבחירות יחסיות הנתונים מראים כי אחוז ההצבעה גבוה יותר.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: