תפקידי הפרלמנט – סיכום

תפקודי הפרלמנט

בוחנים מוסדות לפי הפונקציות שהם אמורים למלא ובאיזו מידה פונקציות אלו ממולאות. הפונקציות של הפרלמנט:

1)       ייצוג (representation) הפרלמנט מייצג את החברה אך לא ניתן להבטיח שהוא ישקף את הרכבה באופן נאמן. לא ניתן להבטיח לדוגמא שיהיה 50% נשים. מגיעים למסקנה שהם רוצים פרלמנט שישקף את הציבור הוא צריך להיות בגודל של הציבור. יש בכל זאת דרך שמבחינה סטטיסטית יכולה להבטיח ייצוג נאמן. בוחרים נציגים באופן מקרי מתוך אזרחי המדינה. זה בנוי על חוקי ההסתברות. סוגים של ייצוג:

א.      חבר הפרלמנט כנאמן (trustee)– תפיסה שמרנית שמיוחסת לאדמונד בירק. הוא טען שנבחרי הציבור הם נאמני הציבור. מהרגע שהם נבחרים הם עצמאים לקבוע מדיניות לפי תפיסת של האינטרס הציבורי וניתוק זה לא מונע דמוקרטיה משום שבכל תקופה מסוימת הם חוזרים אל הציבור ומוכיחים את שרותם לציבור.

ב.      חבר הפרלמנט כציר (delegate)– חבר הפרלמנט רגיש לדעת הקהל של מחוז הבחירה שלו, בוחריו.

ג.        ייצוג כנוכחות (representation as presence)– הנציג צריך להיות כמונו. ענייני נשים ייצגו ע"י נשים.

ד.       ייצוג רעיונות (representation of ideas)– דגש על לא מי מייצג אלא מה מיוצג. ענייני נשים ייוצגו ע"י גברים פמיניסטיים ולאו דווקא ע"י נשים.

2)       התדיינות (deliberation)– יש החלפת דעות בין נציגים שונים של הציבור. יש חשיבות מעשית לחילופי הדעות ככל שהועדות יותר חזקות. כך אנשים בעלי דעות שונות דנים ומגיעים למסקנות טובות יותר.

3)       חקיקה (legislation)–  רוב החוקים מקורם בממשלה והם עוברים בפרלמנט וזה נובע מכך שהשלטון עובר דרך מפלגות. ברוב המדינות 90% מהצעות החוק הן הצעות ממשלתיות.

4)       הסמכה של הממשלה להוציא כסף– אישור של הפרלמנט להוצאות הוא מחויב במידה כזו או אחרת. זו תפקיד מסורתי אך די שולי. הבקיעות בתקציב היא בעייתית. יש חשיבות לכך שהתקציב עובר דרך הכנסת אך אין לה יכולת השפעה אפקטיבית גדולה. בארה"ב בבית המחוקקים יש מומחים וזה אפקטיבי יותר להעביר את התקציב דרכם.

5)       הקמה והפלה של ממשלות– במערכת פרלמנטארית יש עליונות של הפרלמנט על הרשות המבצעת. הוא בוחר את הממשלה והיא פועלת כל עוד יש לו אמון בה. בשיטה רובית סביר שיהיה רוב חד-מפלגתי ואז הפרלמנט הוא שולי. בשיטה היחסית סביר שיש לפרלמנט יותר יכולת להפיל ולהקים ממשלות.

6)       פיקוח (scrutiny)– הפרלמנט הוא כלב השמירה על הרשות המבצעת. יש ועדות שתפקידן לפקח ולבקר. גם שאילתא היא דרך לבקרה ופיקוח.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: