הון חברתי – פטנאם

הון חברתי:(פטנאם)

תרבות של אמון ושת"פ ,ההופכת אפשרות לשת"פ למשהו מוחשי.פטנאם עיצב את המושג הנ"ל במחקר שעשה על איטליה המחולקת למחוזות. הוא טען שיש קשר בין הצלחת הממשלים המקומיים ובין מסורת של שת"פ –מסורת ביהיויורלית-היכן שיש תרבות פוליטית שיוצרת/מחזקת את ההון החברתי ,את השת"פ החברתי-יש הצלחה לאיזור.האינדיקטור להצלחה:פרנסה,רווחה.בצפון הוא גילה שיש מסורת של שלטון עצמאי שעליו נוצרה תרבות משותפת ,ובדרום שהיה נתון לתרבות פיאודלית ,לא התפתח "הון חברתי".

מחקרו של פטנאם זכה לתהילה רבה והוא עשה מחקר נוסף על ארה"ב והחברה שם,שאנשיה נעשים יותר ויותר מרוכזים בעצמם,והם מחלישים את "ההון החברתי" .

*ביקורת על מאמרו של פטנאם על איטליה:מידת הפיתוח הכלכלי היא שונה בין הצפון לדרום,ומכאן נובעת האפשרות לשוני בתרבות החברתית.ההון החברתי לאו דווקא מסביר את התרבות הפוליטית.

 

פוליטיקה השוואתית  -סיכומים

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: