השתתפות פוליטית: חברה אזרחית

"חברה אזרחית " ( civil society ):

החברה האזחריצ היא מושג המדבר על  ngo's –כלל הארגונים המצויים מעל המשפחה ומתחת למדינה (כאשר הכוונה היא איינה למפלגות). הכוונה היא לקבוצות אינטרס,איגודים מקצועיים,התארגנויות וולנטריות שאינן בעלות ריבונות-כן.חברה שכזו היא בעלת חשיבות במדינה דמוקרטית-היא מהווה בלם למדינה,מחסום והיא מאפשרת לאנשים להתאגד באופן עצמאי ולא ע"ב מנגנוני המדינה.מדינה דמוקרטית חייבת להיות חזקה מבחינת הלגיטימיות שלה –דבר המתאפשר,בין היתר,באמצעות מתן חופש להתארגן באופן עצמאי ולא מתוך מנגנוני המדינה.

"חברה אזרחית" מפותחת יכולה להיות ביטוי לעומקה של חברה ליברלית של מדינה שאינה יכולה לשלוט בכל התארגנות פוליטית.

במדינות קומוניסטיות קשה לפתח מסורת שכזו של חברה אזרחית בשל המורשת, "ההבניה החברתית".דבר זה קשה גם במדינות אוטוריטריות.

*קיימים ארגונים רבים בעולם המנסים לפתח " חברה אזרחית" במדינות קומוניסטיות לשעבר או אוטוריטריות.הדבר קשה משום שיש צורך אמיתי במדינה חזקה מבחינה ליברלית ,דמוקרטית."חברה אזרחית " היא לא דמוקרטיה בפני עצמה אלא משקל נגד.חברה אזרחית היא סימן לחברה חזקה ,ל"הון אנושי",לסולידריות חברתית גבוהה.

בישראל –ארגונים החשובים בחברה האזרחית: "בצלם",התנועה לזכויות האדם,התנועה לאיכות השלטון,תנועות העוסקות באיכות הסביבה.

האם חברה אזרחית לא מהווה איום למדינה?

לא מוכרים מקרים בהם החברה האזרחית מאיימת על המדינה-למדינה יש מנגנוני כפייה,כח ,כך שקשה לאיים עליה בצורה שתסכן אותה.מאידך,קיימים ארגונים וולנטריים המאיימים על המדינה(קו-קלוקס-קלאן,התנועה של לואיס פרחאן).

לעיתים,המדינה מנסה להתמודד עם ארגונים העושים שימוש בשם העמותות בכדי להלבין הון ,להעביר כסף לארגוני טרור ולכן המדינה מבצעת רגולציות ופיקוחים עליהם.

טרור:מטרתו להפחיד את האזרחים בין אם ע"י ארגונים חוץ-מדינתיים,ובין אם ע"י המדינה עצמה.מדינות שעשו שימוש בטרור כנגד האזרחים :רואנדה,ברה"מ של סטאלין,קמבודיה.

הטרור והגרילה הם ביטוי להשתתפות פוליטית משום שאינם יכולים לכבוש שטחים או להשמיד אומות אלא הם יכולים להשפיע על השלטון,על אנשי מפתח במשרות ציבוריות.אלימות שכזו הינה אלימות פוליטית-אוסלו נחתם לאחר האינתיפאדה הראשונה,תוכנית ההתנתקות לאחר ובזמן האינתיפאדה הנוכחית.

מהפיכה:נסיון דרסטי לשנות את האידאולוגיה במובנה הרחב ,את החברה,את השלטון.הפיכה-חילופי שלטון בצורה קצת שונה מהמקובלת-בחירות.

מהפיכה הינה תופעה הרבה יותר נדירה-"המהפיכה הצרפתית", " המהפיכה הקומוניסטית" , " המהפיכה האירנית"(1979 ) .מתי מסתיימת המהפיכה?-המהפיכה הצרפתית החלה ב-1789 והסתיימה ב-1945 .הרבה מאוד פעמים השליטים לא מעוניינים לסיים את המהפיכה –מאו צה טונג,סטאלין,קסטרו.

למהפיכות יש מחיר –קשה לשנות את החברה מהשורש.לפעמים המסלול היותר איטי משתלם יותר מהמהפכני.הסיבות ע"פ  h&h למהפיכות (להרחיב בקריאה מהספר-חשוב ביותר):

1)מרקסיסטי-השליטה באמצעי הייצור,חילופי מעמדות.

2)הפסיכולוגי.

3)המבני.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: