אוניטריזם: שלטון אוניטרי

השלטון האוניטרי (Unitary):

מבוא לפוליטיקה השוואתית -סיכומים

רוב מדינות העולם הן אוניטריות. הריבונות במדינה אוניטרית נמצאת בידי השלטון המרכזי. יש היווצרות היסטורית של ריכוז. רוב המדינות בעולם הן קטנות ואין שום סיבה לחלק אותן ליחידות או להצטרף לאחרות. כלומר יש קשר בין גודל קטן לאוניטאריות. מדינות פדראליות נובעות בעיקר מתוך שסעים פנימיים חזקים. ברוב המדינות אין שסעים עמוקים כל-כך שיש צורך לחלק אותן.

מדינה אוניטארית לא חייבת להיות ריכוזיות. מדינות אוניטאריות רבות מבזרות את סמכותן. מאצילים סמכויות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי. בכל אירופה אנו רואים מגמה של חיזוק הרשויות המקומיות. הבניה של הממשלים האזוריים בעיקרה אמורה לשמש כפתרון אדמיניסטרטיבי של מדינות צפופות. יש הבנה שפונקציות צריכות להיעשות באמצע, לא ברמה המקומית ולא ברמה המדינית. יש גם בחירות לשלטונות מחוזיים. סיבה נוספת להתפתחות הממשל האזורי היא משום ש מדיניות האיחוד האירופאי היא הזרמת כספים לאזורים. הרציונאל של האיחוד האירופאי הוא להחליש את המדינות ולחזק את האזורים. יש כאן שת"פ מעניין בין שחקנים ברמה המקומית וברמה העל-מדינתית.

ניתן להגיע למדינה אוניטארית ועדיין לראות שלטון מרכזי חזק מאוד אך מה שיבדיל אותו ממדינה פדראלית זה השלטון המקומי יחוקק חוקים שיעבירו סמכויות לרמה האזורית בעוד במשטר פדראלי יש חוקים מובנים של חלוקת הסמכויות אך יש עדיין ויכוחים בקשר לסמכויות אלו.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: