פוליטיקה השוואתית – קבוצות אינטרס

קבוצת אינטרס: interest group-

קבוצות אינטרס הם אירגונים שיש להם אוטונומיה מסוימת מהממשל, מהמפלגות, אשר מנסים להשפיע על מדיניות, ולא לקבוע אותה בעצמן. קבוצות אינטרס הם כמו מפלגות במובן שהן מקשרות בין החברה למדינה. ההבדל העיקרי – הן מנסות להשפיע על המדיניות מבלי לקבוע אותה בעצמן – הן לא שולחות אנשים שיקבעו אותה. הן לא מהוות זרוע של הממשל, למרות שחלק גדול מקבוצות האינטרס יש להם קשרים במפלגות. לדוגמא: לאיגודים מקצועיים יש קשרים עם מפלגות סוציאל-דמוקרטיות ולאיגודי סוחרים-תעשיינים יש יחסים טובים מאוד עם מפלגות ימין.

יש קבוצות אינטרס מוסדיות – הרעיון הוא, שמוסדות שונים מתפקדים לעיתים כקבוצות אינטרס. לדוגמא: הצבא, אשר מתפקד לעיתים כקבוצת אינטרס. כל משרדי הממשלה, בצורה כזו או אחרת, מהווים קבוצת אינטרס מוסדית. כיום מקובל לדבר על קבוצות אינטרס בניגוד למפלגות ולמקבלי ההחלטות, אבל יש לזכור גם את האלמנט הזה ß מדובר בקבוצת אינטרס לכל דבר.

בגדול, קבוצות לחץ מנסות להשפיע על המדיניות על ידי פנייה ישירה – עבודה מול הבירוקרטיה, מול השרים, חברי הכנסת… להגיע לדיונים בוועדות… הם יכולים אפילו לפנות לבית המשפט. לעיתים יש נסיון השפעה עקיף, דרך פנייה לדעת הקהל: שימוש בתקשורת המונים.

אחת מקבוצות האינטרס החזקות ביותר במדינת ישראל הן המתנחלים, אשר הצליחו באופן הקיצוני ביותר לשכנע את חברי המפלגה (הליכוד) להצביע נגד ראש המפלגה ß דוגמא לכך, שרוב קטן ונחוש יכול להשיג הרבה יותר מאשר רוב פסיבי.

פוליטיקה השוואתית  -סיכומים

קבוצות אינטרס- הגדרה- ארגונים שיש להם אוטונומיה מסוימת מהממשל ומהמפלגות שמנסים להשפיע על מדיניות. הן דומות למפלגות במובן זה שהן מקשרות בין החברה לבין המדינה. אך הן שונות בכך שהן מנסות להשפיע על המדיניות אך לא לקבוע אותה בעצמם ע"י שליחת נציגים.

להרבה קבוצות אינטרס יש קשרים במפלגות. למשל, לאיגודים מקצועיים יש קשרים למפלגות שמאל. להרבה ארגוני סוחרים יש קשרים עם מפלגות ימין.

יש קטגוריה, שכבר לא קיימת ב-H&H: קבוצות אינטרס מוסדיות– הרעיון הוא שמסודות שונים מתפקדים לעיתים כקבוצות אינטרס. לדוגמא, ביהמ"ש העליון, הצבא, משרדי ממשלה. היום מקובל לדבר על קבוצות אינטרס בניתוק ממוסדות אך זה חשוב משום שיש לקבוצות כאלו קיום במדינות היום.

קבוצת לחץ שלא שולחות אנשים לממשל אך הן כן מנסות להשפיע על המדיניות ע"י פניה ישירה. הם יעבדו מול הפקידות הבכירה, מול הממשלה, פגישות עם שרים וח"כים, הם מגיעים לדיונים בועדות. הם גם יכולים לפנות לביהמ"ש ולבקש סעד למען התביעות שלהם. לעיתים יש נסיון השפעה עקיף דרך פניה לדעת הקהל, ע"י התקשורת. קבוצת אינטרס חזקה בישראל זו המתנחלים שמשיגה הרבה מאוד תקציבים מתוך נחישות וחוזק. בדמוקרטיה, מיעוט קטן ונחוש יכול להשיג הרבה יותר מאשר רוב פסיבי.

איך קבוצות כאלו יכולות לפעול? הרי אין הגיון בכך. זה לא רציונאלי לפעול לטובת הכלל, לטובת קידום אינטרסים. יש קבוצה גדולה ועדיף תמיד שמישהו אחר יעשה זאת. רוב הציבור יעדיף להיות טרמפיסט. אין שום סיבה להניח שקבוצות אינטרס יהיו קיימות.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: