אקטיביזם שיפוטי – סיכום

אקטיביזם שיפוטי (Judicial Activism)

אקטיביזם שיפוטי הוא מונח שמתייחס לנכונות של השופטים ללכת מעבר להחלטה חוקית צרה כדי להשפיע על מדיניות ציבורית. זה עומד בניגוד למושג של ריסון שיפוטי שזו גישה משפטית מרוסנת שנמנעת ככל הניתן מלשקול החלטות של מדיניות בשיקולים ערכיים.

בכל העולם הדמוקרטי יש מגמה ברורה ש אקטיביזם שיפוטי. כלומר, שופטים נכנסים יותר ויותר למקומות שהיו אמורים להיות מקומות שרק הנבחרים נמצאים בהם. זה נובע מכך שהמעשה הממשלי הופך יותר ויותר לרגולציה של החברה, של ויסות. בויסותם של דברים יש לשופטים תהליך חשוב. כדי להשיג הישגים פוליטיים יש גם צורך להשיג הישגים משפטיים. זה קורה גם לקבוצות אינטרס, קבוצות לחץ, פוליטיקאים ומפלגות. מי שפונה לכך זה בעיקר מי שנמצא באופוזיציה. המדינה עם ביהמ"ש האקטיביסטי ביותר היא ארה"ב וזה מוסבר ע"י קיום חוקה נוקשה, היותה מדינה פדראלית שבתוכה מובנה התנגשות בין השלטון הפדראלי לבין שלטון המדינה. המבנה של המשטר האמריקאי נותן חשיבות לזרוע השיפוטית. לעומת זאת, אנגליה היא דוגמא לחוסר-אקטיביזם שיפוטי. מגמה של פיתוח אקטיביזם שיפוטי הולכת וגוברת במדינות שהיו מושבות בריטיות כמו קנדה.

מי שמתנגד לאקטיביזם השיפוטי הוא מי שמדגיש את האלמנט הדמוקרטי שטוען שהשופטים מונו. מי שתומך באקטיביזם זה אנשים שרואים את השופטים כמגינים על זכויות הפרט וטוענים שהשופטים מוגבלים. הפרלמנט תמיד יכול להפוך החלטה משפטית. ברוב העולם, הטענות לגבי השופטים זה היותם שמרנים ושהם מצדיקים את המצב הקיים.

פוליטיקה השוואתית  -סיכומים

אקטיביזם שיפוטי הוא מושג שמתייחסים לנכונות של השופטים ללכת מעבר להחלטה החוקית והצרה ולהשפיע על מדיניות ציבורית. זה עומד בניגוד למושג של "ריסון שיפוטי", אשר מסתמך על לשון החוק ונמנע ככל הניתן מנושאי מדיניות ושיקולים ערכיים. אלו הם שני קטבים – כל שופט צריך להיות מרוסן מחד, ואקטיביסט מאידך ß תלוי במצב.

שופטים נכנסים יותר ויותר למקומות שרק הנבחרים נמצאים בהם. זה נובע בין היתר מכך, שהמעשה הממשלי הופך יותר ויותר לרגולציה וויסות של החברה – בויסותם של דברים לשופטים יש תפקיד חשוב. מנגד, לשחקנים במדינה ברור שהזירה המשפטית היא זירה טובה לקידום ענייניהם – יותר ויותר קיימת פנייה של אזרחיים, פוליטיקאים (בעיקר מי שנמצא באופוזיציה) וקבוצות לחץ לערוץ המשפטי.

בארה"ב בית המשפט הוא אקטיביסטי ביותר – נובע מכך, שארה"ב היא מדינה פדרלית, שיש בה חוקה נוקשה. אפשר לראות את זה בסרטים עם השריף – תמיד שמגיעים חברי ה-FBI הוא שונא אותם…

מה שנותן לשופטים בארה"ב את הלגיטימציה זה העצמאות שלהם – גם שופטים שמונו על ידי צד מסוים, מקבלים החלטות שאינן משרתות את האינטרסים שלו ß אי אפשר להדיח שופט בארה"ב (פרט למקרים נדירים).

יש בארה"ב תרבות פוליטית, מסורת, אשר נותנת לשופטים מרחב יותר רחב מאשר למדינות אחרות. המבנה של המערכת נותנת לזרוע השיפוטית תפקיד משמעותי בפוליטיקה.

לעומת זאת, אנגליה היא דוגמא לשופטים אשר הם אנטי-אקטיביזם שיפוטי.

הולכת ומתחזקת מגמת האקטיביזם השיפוטי במדינות שהיו בעבר מושבות אנגליות (קנדה, ניו-זינלד).

מי מתנגד לאקטיביזם שיפוטי?

מי שמדגיש את העיקרון הדמוקרטי אשר תוקף את השופטים – "מי שמכם לשפוט"?

מי מצדיק את האקטיביזם השיפוטי?

מי שמדגיש את העיקרון הליברלי – מי שרואה את השופטים במגיני זכויות הפרט והמיעוטים. הם מודעים לכך, שהשופטים מוגבלים על ידי הפרלמנט והחוקה ß גם בדמוקרטיות פרלמנטריות השופטים מוגבלים – הפרלמנט יכול לכפות דברים על בית המשפט.

ברוב בתי המשפט בעולם (דווקא לא בארץ) השופטים הם מתונים, שמרנים.

ראה גם :

אקטיביזם שיפוטי בבג"ץ/ יואב דותן

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

חמש שאלות לזיהוי חרטטנים

חמישה כללי אצבע שיעזרו להם לזהות חרטא כשאתם פוגשים אותה ולהתמודד עם טענות ומידע שמוצג בפנינו. המדריך להמנעות מחרטטנים

להשתפר: