סוגי דיקטטורה על פי נוימן

זיגמונד ניומן הבחין בין 3 סוגי דיקטטורה הנבדלים ברמת העוצמה שבידי העריץ:

1. דיקטטורה פשוטה– שליטה על אמצעי הכפייה המסורתיים.

2. דיקטטורה קיסרית– הדיקטטור במקרה זה מנסה ליצור לעצמו לגיטימציה ציבורית.

3. דיקטטורה טוטליטרית– ע"מ להבטיח את שליטתו בעתיד הדיקטטור מנסה לשלוט גם במערכות כגון כלכלה, חינוך, תקשורת, וכו'. במקרה זה החברה היא תחת שליטה אבסולוטית.

הדיקטטורה הפשוטה מתפתחת במקום בו אין תודעה פוליטית מפותחת של העם, הקיסרית היא תגובה לתחילתה של התפתחות כזו, והטוטליטרית היא תגובה לתודעה פוליטית מפותחת- בעיקר בכוון הדמוקרטי. רעיון המפלגה בדיקטטורה הטוטליטרית בא לענות על צורך זה. חשוב להבחין בין דיקטטורה טוטליטרית למשטר אוטוריטרי (סמכותני)- ההבדל נעוץ במחיקת הגבול בין החברה למדינה (שאלה למבחן) המתקיימת בדיקטטורה, לעומת קיומו של גבול זה ברמה כזו או אחרת במשטר האוטוריטרי (דומה מאד לדיקטטורה פשוטה, ולעיתים אף לקיסרית), בו אם החברה מצייתת לדרישות הבסיסיות של המדינה (מיסים, "שקט תעשייתי") אין התערבות של המדינה בחברה. בדיקטטורה הטוטליטרית החדירה של המדינה לחברה היא מצב נתון ולא משתנה.

  • הפיכה – (COUP) – חילופי שלטון בכוח באמצעים צבאיים.
  • מהפיכה (REVOLUTION)  – ניסיון לשינוי כוללני של המערכת הפוליטית ß זהו מצב, במסגרתו המשטר החדש מנסה ליצור לעצמו לגיטימציה ולהוביל רפורמות של ממש, תוך גיוס ההמונים.

 

פוליטיקה השוואתית  -סיכומים

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: