מפלגות פוליטיות – סיכום

מפלגות פוליטיות – גופים קבועים אשר מתחרים בבחירות מתוך כוונה לתפוס עמדות מפתח בשלטון, אשר יאפשרו להן להשפיע על המדיניות. בניגוד לקבוצות אינטרס, אשר מעוניינות להשפיע באופן עקיף על מדיניות הממשלה, מפלגות חותרות להתוות באופן ישיר את המדיניות.

מאפייני ותפקודי המפלגה במדינה הדמוקרטית

א.      רצון לקבוע את המדיניות של הממשלה.

ב.       סוכנות גיוס של האליטה הפוליטית – ישנו רצון לגייס אנשים, אשר בסופו של דבר יהפכו להיות מנהיגים ונושאי משרות בכירות (יש מדינות בהן יש סוכנויות גיוס חזקות יותר. בישראל, לדוגמא, עבר צבאי סולל את הדרך לפוליטיקה).

ג.        ייצוג אינטרסים – מפלגות אמורות לייצג אינטרסים וערכים של קבוצות ושכבות בחברה.

ד.       צירוף אינטרסים ויצירת מכנה משותף (פשרות) – מפלגות מבצעות פשרות בין האינטרסים השונים, תוך יצירת מכנה משותף ß זהו אלמנט חשוב ביותר, שכן שלטון לא יכול להיענות לאינטרסים של כל הפרטים ולכן יש צורך בגורם שייצור להם מכנה משותף.

ה.      מהוות נקודת הזדהות פוליטית ß אלמנט זה נמצא בירידה בשנים האחרונות; אנשים חשים פחות הזדהות עם המפלגות – ישנו מעבר בדפוסי ההצבעה.

ו.        מהוות ערוץ תקשורת בין האזרחים למדינה – המפלגות יכולות להעביר את תביעות האזרחים למדינה ולהעביר מסרים מההנהגה לחברה. ß תפקיד זה נמצא בירידה עם התפתחות תקשורת ההמונים (עם דגש על הטלוויזיה).

יש הטוענים, שהמפלגות נמצאות היום בירידה, בשל העובדה שהן ממלאות פחות פונקציות מאשר בשנות השישים. כיום, יש יותר שחקנים אשר לוקחים חלק במשחק הפוליטי ומידת השפעתן יורדת. עם זאת, אין פירושו של דבר שהמפלגות נמצאות בשקיעה. יתכן שנקודת המוצא של המפלגות בשנות ה-60 לא הייתה הנקודה האופטימלית שלהן, וכיום הן נמצאות בנקודה יותר מאוזנת. כמו כן, אין להתעלם מהעובדה שהמפלגות נמצאות בשטח כבר במשך 100 שנים ß מצביע על יכולת ההסתגלות שלהם [ירידה בכוח אל מול הישרדות והסתגלות מרשימה]

פוליטיקה השוואתית  -סיכומים

מפלגות הן ארגונים שמתמודדים בבחירות (בדמוקרטיה) לרוב משום שהם רוצים לזכות במידות מכריעות של סמכות במדינה. מפלגות שונות רוצות להעמיד מקרבן קובעי מדיניות (לא כמו קבוצות אינטרס).

פיטר מאיר מדען מדינה אירי, טען כי "המאה ה-20 היא המאה של המפלגות". בעולם הדמוקרטי המפלגות הפכו להיות חלק בלתי נפרד מההסדר הדמוקרטי. למרות נסיגות באות והולכות של הדמוקרטיה עדיין הדמוקרטיה במאה 20 נמצאת ברמה גבוהה מבעבר. במשטרים הקומוניסטים המפלגות עמדו במרכז, גם היכן שהמפלגות היו פחות חשובות תמיד היו כאלו שהיו במרכז. המפלגה נמצאת בין החברה למדינה, ממש כמו קבוצות האינטרס (במדינות טוטאליטאריות אין את הבחנה זו).

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: