מושגים בפוליטיקה השוואתית: פוליטיקה

פוליטיקה היא הפעילות שבה קבוצות מגיעות להחלטות משותפות מחייבות דרך נסיון לפתור חילוקי דעות בין חבריהם .פוליטיקה לא תהיה קיימת במצב של בדידות טוטלית .עוד מצב שלא יכולה להיות בו פוליטיקה זה מצב של הסכמה מוחלטת ,שכן פוליטיקה מניחה שיש לאנשים מגוון של דעות .גם כשאין תקשורת בין-אישית לא תתרחש פוליטיקה ,כי פוליטיקה דורשת שכנוע ודיון .

-מצב נוסף שאין בו פוליטיקה הוא כשההחלטות לא מחייבות .צריכות להיות סנקציות ברקע ,לא בהכרח סנקציות במובן הקשה של המילה.יחד עם זאת,יש לזכור כי ארגון שמשתמש הרבה בסנקציות זה מצביע על חולשתו ,שכן ארגון חזק נבנה על לגיטימיות.

*ע"פ וובר: הפוליטיקה זה כל מה שבאמצע בין אהבה למלחמה.

*ע"פ רוסו : במצב הטבעי אין פוליטיקה ,מדובר במפגשים מזדמנים ולא בהקמת תא קבוע.

-בעולם המערבי ואף בישראל יש נסיון לברוח מהפוליטיקה –האשמתה כמושחתת,ויש נסיון להתלות באילנות אחרים .הפוליטיקאים עושים זאת בצורה משמעותית :נתלים על כלכלה ,משפט,דת,יש נסיון פוליטי לברוח לדברים א-פוליטיים.

הנסיון לברוח מהפוליטיקה לא יכול לעלות יפה,כי בכל החלטה מדינית יש אלמנט ערכי,והנסיון להפקיד את גורלנו כחברה לא בידי אלו שמייצגים מגוון של דעות אלא בידי "מומחים"(אנשי צבא לדוגמא) הוא נסיון מסוכן ולא דמוקרטי.משטרים שהצטיינו בנסיונות ל:א-פוליטיות היו משטרים אוטוריטרים.

כאמור, פוליטיקה היא הפעילות שבה קבוצות מגיעות להחלטות משותפות מחייבות דרך נסיון לפתור חילוקי דעות בין חבריהן. פוליטיקה לא תהיה קיימת במצב של בדידות טוטאלית (דוגמא – רובינזון קרוזו, עד שפגש את ששת, לא היתה פוליטיקה). כשיש הסכמה מוחלטת (מצב תיאורטי) לא יכול להיות פוליטיקה. פוליטיקה מניחה שיש מגוון של דעות. לא תתרחש פוליטיקה כשאין תקשורת בינאישית משום שפוליטיקה מחייבת דיון ושכנוע. אין פוליטיקה כשההחלטות לא מחייבות. צריכות להיות סנקציות ברקע במידה מסוימת. לא תמיד זה סנקציות במובן הקשה של העניין. ארגון שמשתמש הרבה בסנקציות זה מעיד על חולשתו. הסנקציות צריכות להיות הנשק האחרון של ארגון חזק.

כפי שצויון לעיל, בעולם המערבי ובישראל יש נסיון לברוח מהפוליטיקה. כשאומרים על משהו שהוא פוליטי חושבים שזה מושחת. הפוליטיקאים הם אלו שמנסים לברוח לדברים א-פוליטיים. הנסיון לברוח מהפוליטיקה הוא נסיון שלא יכול לעלות יפה משום שבכל החלטה מדינית יש סדר עדיפויות ערכי שנובע ממנה. הנסיון להפקיד את גורלנו בידי נציגים מקצועיים זה נסיון מסוכן ולא דמוקרטיה. הפוליטיקה מכירה בהבדלים בין ערכים ומחפשת דרך ליישב ביניהם. כל משטרים שהצטיינו בא-פוליטיות היו משטרים אוטוריטאריים. יש יסוד ערכי בכל החלטה. הנסיון לברוח מהפוליטיקה לא יצלח והוא אפילו מסוכן במקרים מסוימים.

מושגים בפוליטיקה השוואתית

פוליטיקה השוואתית  -סיכומים

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: