השתתפות פוליטית במשטרים אוטריטאריים וטוטאליטאריים

השתתפות פוליטית במשטרים אוטריטאריים וטוטאליטאריים

פוליטיקה השוואתית  -סיכומים

השתתפות פוליטית במשטרים אוטוריטאריים:

משטרים אוטוריטאריים נמצאים בד"כ במדינות מתפתחות. יש דפוס מסוים של השתתפות פוליטית במדינות אלו וזה קשור לזה שהם לא מפותחות מבחינה כלכלית. דפוס זה של השתתפות פוליטית נקרא פטרון-קליינט– עובדים על ההיגיון הפיאודאלי. על מנת שהשליט היחיד ישלוט, הוא צריך לקיים מערכת יחסים שכזאת. זו מערכת של יחסי חליפין אך לא שווים. ניתן לראות זאת במדינות אמריקה הלטינית, באחוזות גדולות לדוגמא. יש בעל אחוזה גדולה עם המון עובדים. הוא מספק להם עבודה ומשכורות נאותה והם בוחרים בו בבחירות. זה יחסים לא שווים משום שאין להם ממש ברירה, אך יש כאן חליפין המהווה סוג של השתתפות פוליטית. דוגמא נוספת זה איגודים מקצועיים שנשלטים ע"י השלטון (במקסיקו למשל). הרבה פעמים זה יכול להיות מתווך ע"י חמולות או חונטות או משפחות גדולות. במדינה עם יחסי פטרון-קליינט תשרור תרבות פוליטית פרוכיאלית. הפטרון מתווך בין הקליינט לשלטון המרכזי. יחסים אלו מנציחים את אי-השוויון משום שהעוצמה מתועלת לשימור כוחה של האליטה, שלא רוצות ליצור שינוי. מדינת הרווחה התפתחה משום שהאליטות הבינו שהם חייבים לתת משהו לאנשים כדי לשמור על התמיכה שלהם וכך יש הנצחה של המצב הקיים.

השתתפות פוליטית במשטרים טוטאליטאריים:

במשטרים טוטאליטאריים כמו ברית המועצות היתה השתתפות פוליטית מכוונת. היתה השתתפות של אזרחים כמו תנועות נוער שנשלטו ע"י המפלגה. הכל נבנה כדי לבנות חברה חדשה. זו לא פעילות של השתתפות פוליטית שנועדה להשפיע על השלטון אלא על העם. לא היה לזה השפעה גם על איוש של השלטון. פעילות זו של השתתפות פוליטית נועדה לבטא את השתתפות ההמון במהפכה וזה היה הפגנת כוח של המשטר. השתתפות פוליטית כזו על פי רוב תייצר ציניות לאחר זמן מה. אנשים יפסיקו להאמין בהשתתפות פוליטית זו משום שהם נעשית מודעים לחוסר ההשפעה שלה וחוסר החופש האמיתי בתוכה. ההשתתפות פוליטית כזו היא כמותית ולא איכותית. צריך להבחין בין איכות של השתתפות פוליטית לבין כמות. כפי שראינו, השתתפות פוליטית אינה פועל יוצא ישיר של מידת החירות שיש לאזרחים, שכן במשטרים טוטליטאריים השתתפות פוליטית היא למעשה גבוהה יותר, אם כי איכותית פחות, לעומת השתתפות פוליטית במדינות דמוקרטיות.

השתתפות פוליטית במשטרים אוטריטאריים וטוטאליטאריים

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: