פוסט-מטריאליזם – סיכום

פוסט –מטריאליזם

 פוליטיקה השוואתית  -סיכומים

פוסט מטריאליזם היא תפיסה המחויבת לנושאים של איכות חיים, איכות הסביבה, פירוק נשק גרעיני, פמיניזם, אקולוגיה. תפיסות כאלה מצויות בקרב אנשים צעירים החיים בתנאי סביבה ורווחה טובים,שירותים מפותחים. זהו דור שנולד לאחר מלחמת העולם השנייה בדמוקרטיות מערביות. סוג ההשתתפות אינו דרך המפלגות אלא דרך קבוצות חוץ –פרלמנטריות ,תנועות.

הרקע:הצמיחה הכלכלית במערב והשלום היחסי. דור זה קורא תיגר על האליטות הישנות,הוא דורש שינוי בסדר היום הפוליטי והתעמקות בדברים אחרים.h&h : "כיכר לחם איננה מספקת פוסט-מטריאליסטים, זה צריך להיות לחם מלא ללא תוספים".

*הפוסט-מטריאליזם קשור לחוקר במדע המדינה שחי בארה"ב –רונלד אינגלהארט ,אשר טען כי רמת החינוך היא הקרקע החשובה ביותר לצמיחת תפיסות שכאלה,ככל שיהיו יותר חילופי דורות והאוכ' תהיה יותר משכילה ,כך תתחזק התפיסה הפוסט-מטריאליסטית. מגמה זו ניתנת להמחשה באירופה:הספרדים ותפיסתם לגבי המלחמה בעירק. מצד שני,הטרור הבינ"ל עלול לערער את יציבות המגמות של הפוסט-מטריאליזם משום שהוא עלול לערער את עצם החיים המהווים את הבסיס הראשוני,החיוני כ"כ לצמיחת הפוסט –מטריאליזם.

באירופה ניתן לראות מגמה של כניסת גופים ותנועות פוסט-מטריאליסטים לפוליטיקה הממסדית מתוך תחושה כי בכדי לקדם את הנושאים שבעתיד יבחרו ,עליהם להכנס לפרלמנטים.(דוגמא-גרמניה :ויושקה פישר,שר החוץ שהוא איש מהתנועות הללו).

*במדינות אוטוריטריות יש רצון למחוק את הציבור מהספרה הפוליטית ,משום שהבחירות לא מתנהלות ומביאות לחילופי שלטון בצורה מסודרת.ישנם נסיונות לקשר בין ערכים פוליטיים למסורתיים.דוגמא:השענות על ערכים קונפוציוניים (סין/יפן?)וערכי המשפחה-הרמוניה ,ערך האב.נסיון דומה לרתום ערכים בשם המסורת לצרכים פוליטיים מתקיים בעולם הערבי ואף בישראל.

במדינות מז' אירופה,שם היו משטרים קומוניסטים,קשה ליצור תרבות פוליטית מפותחת-מדינות רבות ואזרחים בהם חשדנים,פסימים ואינם נוטים להצטרף לחיים הפוליטיים בשל לקחי העבר :נאציזם וקומוניזם פיתחו רשתות של מלשינים.

*קשה ליצור תהליכי דמוקרטיזציה,ישנן ציפיות רבות .הקושי בולט במדינות חלשות ,חסרות לגיטימציה מספקת ומדינה שאינה מפותחת כלכלית.קשה ליצור דמוקרטיה גם במדינות דרום-אפריקה שם אין רווחה כלכלית,פיתוח ותשתיות.

לסיכום:לפני הקמת דמוקרטיה יש צורך במדינה חזקה,אשר יש לה יכולת לשמור על הסדר,יש לה מונופול על כח הכפייה,יכולת לספק שירותים מסוימים,יכולת לדאוג שהשוק הכלכלי יפעל בצורה חוקית,וצריך כלכלה מפותחת.

האמריקנים לא מבינים זאת בנסיונם ליצור דמוקרטיה בעירק-אין שם תנאים בסיסיים הולמים ליצירת דמוקרטיה .


ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: