ממשל ומשילות – הגדרה

ממשל (government) ומשילות (governance):

המונחים ממשל ומשילות מדברים על כלל המוסדות לקבלות החלטות משותפות והבטחת היישום שלהם. מדובר על המכלול הכולל את הרשות המבצעת, הרשות המחוקקת, הרשות השופטת, האדמיניסטרציה. זה יכול לכלול גם את המפלגות.

משילות מתייחסת לתהליך עצמו, לפעילות עצמה שמבצע הממשל. צריך לקיים תיאום בין החלקים השונים של רשות הממשל. המשטר המודרני בנוי בכוונה תחילה לא לרכז את הכוח במקום אחד. הממשל האמריקאי מתכונן כדי למנוע עריצות ולמנוע פגיעה בפרט. נשיאות ארה"ב משפיעה גם על החיים שלנו ואפילו יותר משל האזרחים האמריקאים. מדיניות הפנים האמריקאית היא מהחלשות בעולם. יש שני בתי קונגרס שבהם אין בהכרח רוב לנשיא. בנוסף לכך, יש את ביהמ"ש העליון ואת החוקה שלא ניתן לפעול כנגדה. הנשיא גם מוגבל בסמכויותיו מול המדינות, בשל המבנה הפדראלי. במדיניות חוץ, יש ציות כמעט מוחלט לנשיא ארה"ב. הוא ראש רשות מבצעת חלש למעט בנושא של מדיניות חוץ.

במשילות יתקבלו החלטות טובות יותר וגם דרך היישום טובה יותר. האם יכולת משילות טובה נובעת מהגורם האנושי? כלומר ממקבל ההחלטות, תכונותיו. אנשי מדע המדינה יטענו שבני האדם הם לא גורם מכריע אלא המוסדות שיכולים לאפשר קבלת החלטות אופטימלית ואחרים ידברו על תרבות, קונספציות מקובלות בחברה.

ממשל ומשילות – הגדרות מקוצרות

ממשל:

כלל המוסדות לקבלת החלטות משותפות והבטחת היישום שלהם ,כל המכלול שכולל בתוכו את הרשות המבצעת ,המחוקקת,השופטת ,האדמיניסטרציה,השלטון המקומי.היא כוללת גם את המפלגות שמקשרות בין הממשל לחברה.

משילות:

המושג מתייחס לתהליך עצמו,לפעילות עצמה שמבצע הממשל ,מתייחס הרבה פעמים לייחוד שלו גם.ממשל במדינה מודרנית מכיל רשת שלמה של ארגונים ומוסדות שצריך לקיים תיאום בין חלקיה.הממשל הדמוקרטי המודרני בנוי בכוונה תחילה לא לרכז את הכח במקום אחד.

דוגמא לממשל שמתוכנן ע"מ למנוע עריצות בצורה מבוזרת זה הממשל האמריקאי.

אחד הדברים החשובים במשילות זה שלא רק יקבלו החלטות טובות אלא גם דרך היישום שלהם.

-האם משילות טובה  נובעת מהגורם האנושי המקבל החלטות ,איכויותיו,קישוריו?

אנשי מדע המדינה מסוימים יטענו כי לא בני האדם הם מה שחשוב אלא האם מבנה המוסדות מאפשר קבלת החלטות אופטימלית ,יש מדענים אחרים שיטענו כי מה שחשוב זה יסוד התרבות.יש מדינות שבהם קיים כיבוד חזק לשלטון החוק,בישראל יש טענה לתרבות מסוימת שבה יכולת המשילות יכולה להפגע,אנחנו עושים הרבה חטאים שבמדינות אחרות מקובלים פחות (העתקת דיסקים,צילום ספרים שלמים).

אחת הדרכים לבחינת משילות או יכולת משילות במדינה היא בחינת עשייתם באמצעות דוחות מבקר מדינה.

 

מושגים בפוליטיקה השוואתית

פוליטיקה השוואתית  -סיכומים

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: