עוצמה וסמכות – הגדרה

עוצמה וסמכות – הגדרה

ראה גם: עוצמה וסמכות

העוצמה:(power)

מושג מרכזי בפוליטיקה ,כולל בתוכו הרבה מאוד תתי מושגים.היכולת לגרום לאנשים לעשות משהו שאחרת לא היו עושים אותו.אפשר להפעיל עוצמה בכל מיני דרכים .אפשר להשתמש בהשפעה ,בלי שאני מאיים באופן מרומז או גלוי אני יכול ליצור איזשהי התנהגות.

הסמכות : ( autority )

הציות נובע מזה שיש הכרה בלגיטימיות של התביעות ומהסבירות שלהן.

*ע"פ גידי רהט,אחת הדרכים למדוד עוצמתה של מדינה הוא מס' האסירים לאלף נפש:

פחות אסירים מצביע על כך שיותר אזרחים מכירים בלגיטימיות של המדינה ובציות לחוקיה.המדד הזה מופיע בדמוקרטיה כאחד המדדים לקיומה.ניתן לשקלל מדד זה עם כח צבאי,עם כח כלכלי.כשמדברים על עוצמה לא מדברים רק על כח במובן הכוחני.

חלק מההכרעות שמגדירות את עוצמתה של מדינה הן הכרעות נורמטיביות :משתנות בהתאם לנורמות שלך ותפיסת עולמך.

 כולל בתוכו הרבה מאוד תת-מושגים. עוצמה היא היכולת לגרום לאנשים לעשות משהו שאחרת לא היו עושים אותו. ניתן להפעיל עוצמה בכל מיני דרכים. ניתן להשתמש בכוח, ניתן להשתמש בהשפעה. ללא איום מרומז או גלוי, אנו יוצרים התנהגות. ישנו המושג של סמכות  ויש מניפולציה. כשמדברים על עוצמה צריך לתפוס את זה כמושג לא-כוחני. אם רוצים לבדוק את עוצמתה של מדינה, אחת הדרכים היא לבדוק מס' אסירים לאלף נפש. ככל שיש פחות אסירים זה אומר שיותר אזרחים מכירים בחוקים של המדינה ובלגיטימיות שלה. יש צורך להשקיע משאבים במקומות שמדינות אחרות לא משקיעות בהם.

מושגים בפוליטיקה השוואתית

פוליטיקה השוואתית  -סיכומים

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: