?מה מניע קבוצות אינטרס

איך אפשר להסביר פעולה בקבוצות גדולות? הסבר אחד הוא שלא כל דבר יכול להימדד או צריך להימדד באופן חומרי. כלומר סיפוק או תחושה חיובית יכולים להסביר פעולה קולקטיבית. ישנן מוטיבציות רבות שאינן חומריות, כמו אמונה למשל. גם לחץ חברתי, לויאליות, סנקציות שמוטלות. יש רווחים סלקטיביים, כלומר לפעמים המנהיגים של קבוצות מקבלים משכורת. ועדי עובדים נותנים מתנות / תגמול. יש תמריצים מסוימים סלקטיביים ומטריאליים יחד עם לא מטריאליים וזה יכול להסביר לנו פעולה קולקטיבית בקבוצות של בני אדם. פאטנם טוען שבריאותה של חברה נמדדת ע"י כמות ההשתתפות בקבוצות. זו חברה בריאה יותר. קבוצות אינטרס הן חיוניות לדמוקרטיה משום שהן מייצגות ערכים ואינטרסים של החברה. לא הכל צריך לעבור דרך מפלגות ובחירות. קבוצות אינטרס צריכות לקדם ערכים ואינטרסים של קבוצות בחברה. כדי לשמור על המדינה בדמוקרטיה צריך משקל נגד וזה התפקיד של קבוצות האינטרס.

מצד שני, לא צריך להיות יותר מדי נאיביים ולחשוב שבחברה אזרחית אפשר יהיה למצוא הכל משום שבחברה האזרחית יהיה אפשר למצוא הכל, כך שלקבוצות מסוימות יהיה יתרון על-פני קבוצות אחרות. העובדים המאורגנים בבנקים חזקים מאוד בעוד העובדים הלא-מאורגנים החלשים, כמו עובדי כוח אדם. השאלה היא האם קבוצות האינטרס לא מחזקת את אי-השוויון שכבר קיים מנגד? הקבוצות היותר חזקות מחזקות עוד יותר את האינטרסים והערכים שלהם.

פוליטיקה השוואתית  -סיכומים

מה מניע קבוצות אינטרס ו או פעולות קולקטיביות בקרב בני האדם?

  • סיפוק – תחושת שייכות, מחוייבות – לוו דווקא אלמנטים חומריים
  • לחצים חברתיים מסוגים שונים (נפשיים ופיסיים – לעיתים שביתות מגיעות לרמות אלימות במספר מישורים).
  • לויאליות
  • רווחים סלקטיביים – הרבה מאוד פעמים מנהיגי קבוצות האינטרס פועלים תחת שכר.

פוטנם טען, שחברה שיש בה סולידריות – אמונה במחויבות הדדית, היא חברה בריאה. קבוצות אינטרס משרתות את הדמוקרטיה, משום שהן מייצגות אינטרסים של קבוצות בחברה. יש צורך בקבוצות אינטרס שיגנו על אינטרסים וערכים של קבוצות שונות – לא הכל יכול להיות מיוצג על ידי החברה.

    החברה האזרחית – קבוצות האינטרס השונות, מהווה משקל אל מול כוחה של המדינה.

    רהט חוזר ומזכיר כי דמוקרטיה תהיה אך ורק במדינה חזקה. ועל כן, יש צורך בחברה אזרחית חזקה, שתוכל לשמש כמשקל נגד.

מנגד, רהט מציג את העובדה שבחברה האזרחית יש הבדלי עוצמה – יש הבדלי משאבים והשפעה, שיתנו כוח רב יותר לקבוצות מסוימות על חשבון אחרות. בישראל לדוגמא, לארגוני התעשיינים ולאיגודי עובדים יש עוצמה רבה יחסית. מנגד, לעובדים הלא מאורגנים (עובדי חברות כ"א) אין כ"כ עוצמה. על כן נשאלת השאלה, האם קבוצות האינטרס לא משרתות הלכה למעשה את הקבוצות שהן חזקות ממילא? אם רק הקבוצות החזקות הן אלו שמשתמשות בקבוצות אינטרס אפקטיביות, השאלה היא האם הן משתמשות בכלי הזה בכדי לקדם את העוצמה שלהם, שהיא רבה בכל מקרה?

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: