?כיצד משפיעות קבוצות אינטרס

כיצד קבוצות אינטרס משפיעות?

פוליטיקה השוואתית  -סיכומים

קבוצות אינטרס מנסות להשפיע על המדיניות. יש ערוצים של נגישות אל מקבלי ההחלטות channels of access. יש הבחנה בין ערוצים ישירים או עקיפים. ישירים כוללים את זרועות הממשל כמו הפרלמנט, הבירוקרטיה, בתי-משפט. לקבוצות אינטרס שווה לשבת עם האנשים שינסחו את החוק, בפרלמנט הם יבואו כדי להשפיע על תהליך החקיקה. בארה"ב יש לקונגרס הרבה יותר כוח ולכן לקבוצות אינטרס משתלם לפנות לקונגרס כדי להשפיע על מדיניות. בארה"ב יש ארגוני לובי אדירים שמשפיעים על חברי פרלמנט רלוונטיים או ועדות רלוונטיות. היכן שיש תרבויות ליגליסטיות יותר יש יותר פניה לבתי-משפט. כשיש הרחבה של זכות העמידה, כלומר כאשר באים לעתור נגד הממשלה, ניתן לדרוש הוכחה לבעל עניין (????) או למען האינטרס הציבורי. בתי המשפט הופכים יותר ויותר לערוץ השפעה לקבוצות אינטרס. יש קבוצות אינטרס שמהותם הגשת עתירות, כמו אדם טבע ודין והתנועה לאיכות השלטון.

יש דרכים להשפיע בצורה עקיפה כמו מפלגות או דרך התקשורת. לעיתים יש חפיפה בין קבוצות אינטרס לבין מפלגות. באנגליה, עד לפני 10 שנים, חברי האיגודים היו חברים בלייבור. הרבה פעמים ארגוני מעסיקים קשורים בצורה פורמאלית למפלגות ימין. ארגוני איכות סביבה קשורים למפלגות ירוקות. עפ"י רוב, קבוצות לא ישימו את כל הביצים בסל אחד וינסו לתמרן בין המפלגות השונות. יש תופעה של התרחקות של קבוצות אינטרס ממפלגות.

דרך התקשורת, הרעיון הוא להשפיע על דעת הקהל או ליצור דימוי של דעת הקהל, מצרף דעות של פרטים לפי סקרים. מי שמנסה לקדם מטרה יכול להגיד שהם מדברים בשם הציבור, כלומר בשם האינטרס הציבורי.

קבוצות מגינות לא יטו לפנות לציבור משום שהן ממילא קרובות לאוזניהם של מקבלי ההחלטות. גם קשה להם לפנות אל כל העם משום שהם לא מייצגים את כל העם.

הלוביזם הולך ומשתכלל ברוב המדינות הדמוקרטיות. יש פירמות שמתמחות בסיוע לקבוצות לחץ כדי לקדם את המטרות שלהם. ניתן לומר שהאנשים שלהם הם טכנאים של השפעה. כל קבוצה שתפנה אליהם תזכה לעזרה. קבוצות אלו עובדות בצורה ישירה (פרלמנטים) או בצורה עקיפה כמו במפלגות, בהשפעה על חברי מרכז. רני רהב- שרי אריסון + רמדיה

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: