פוליטיקה השוואתית: ארגונים בינלאומיים

ארגונים בינלאומיים והמדינה

פוליטיקה השוואתית  -סיכומים

ארגונים בינ"ל והמדינה: IGO'sארגונים שהחברים בהם הם נציגים של ממשלות, כמו האו"ם, נאט"ו, האיחוד האירופאי. טוענים לגבי הארגונים האלו שהם מהווים זרוע של הממשלות המקומיות וכתוצאה מכך הם מהווים פורום נוסף למדינות הדומיננטיות לקבוע למדינות החלשות מה יעשה. יש גם הטוענים שארגונים אלו פיתחו לעצמם מידה של אוטונומיה שמחוץ להישג ידה של המדינה ומכאן שמדובר בגלובליזציה. הארגונים החזקים ביותר הם נציגים של הרשות המבצעת ומערכת המשפט.

ארגונים בינ"ל לא ממשלתיים: INGO's – חברים בהם אנשים ממדינות אך לא כנציגי המדינה, למשל הכנסיה הקתולית, אמנטסי, גרינפיס. ארגונים אלו חלשים ביחס לארגונים בינ"ל למרות שיש להם השפעה בתחומים מסוימים והם לעיתים מסייעים מאוד למדינות חלשות, בעיקר סיוע הומניטארי. לעיתים הם מאפשרים להם לחיות במדינות שבהם הממשלות לא מספקות את הצרכים הכי בסיסיים.

ארגונים אזוריים: האיחוד האירופאי נחקר משום שיש כספים רבים הנתרמים למטרה זו. זה גוף לא הכי חשוב לעומת כמות המחקר שנעשית עליו. יש ארגונים נוספים כמו NAFTA. יש טענות קשות על הגלובליזציה ועל הבריתות הכלכליות שהם מגדילים את הפערים בין המדינות. מי שמצליח יכול להשקיע ולהתפתח והאחרים סובלים מכך משום שנוצרת אבטלה וירידה במשכורות של העובדים הפחות מיומנים במסגרת הבריתות האלו. בסופו של דבר, כשמדובר באיחוד האירופאי מדברים על ארגון שהתחיל ב-6 מדינות, בברית הפחם והפלדה. עם הזמן, התקרבו היחסים והתרחב מעגל החברים, הצטרפו יותר מדינות. ב-1979 היו בחירות ראשונות לפרלמנט האירופאי, ב-1992 דיברו על איחוד כלכלי. ביהמ"ש האירופאי הולך ותופס מקום חשוב בפוליטיקה האירופאית. לאיחוד המטבע האירופאי יש משמעות מבחינת יצירת מערכת על-מדינתית.

מה שמדאיג את הא"א זה הגרעון הדמוקרטי- החברים באיחוד הם שרים שנפגשים או בירוקרטים והם קובעים את אופי החיים של אנשים. אנשים אלו לא נבחרים, אין שקיפות. יש מרחק אדיר בין האזרחים לארגון, אין תקשורת כלל אירופאית, אין מפלגות אירופאית. כלומר אין משחק דמוקרטי אירופאי במדינות הדמוקרטיות המבוססות.

יש גם השפעות מבורכות מנקודת המבט הדמוקרטית- יש תמריץ חיובי לדמוקרטיזציה. על-מנת להצטרף לא"א יש צורך לנקוט בצעדים דמוקרטיים, יש סף כניסה של זכויות פוליטיות ואזרחיות. זו אחת הסיבות שלא מאפשרים לטורקיה להיכנס לא"א.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: