הבירוקרטיה והשירות הציבורי – סיכום

הבירוקרטיה והשירות הציבורי

 מבוא לפוליטיקה השוואתית -סיכומים

קיימות שתי שאלות מרכזיות בהקשר הבירוקרטיה :

  1. כיצד והאם הבירוקרטיה רספונסיבית לדרג הפוליטי
  2.  האם וכיצד הבירוקרטיה שומרת על יעילות תפקודית במציאות של מונופול על השירותים שהיא נותנת?

בירוקרטיה – הבירוקרטיה היא ארגון של אנשים המקבלים משכורת מהמדינה אשר מממשים את הממשל באופן מפורט. בניגוד ליועצים שהקיפו את המלכים השליטים, הבירוקרטיה המודרנית היא ארגון ציבורי אשר מגייס לשורותיו על פי קריטריונים של יכולות ומבוסס על יישום עקבי של כללים פורמלים מוגדרים המוכלים על מקרים פרטיים.

     קיימת בעיה בתיחום הבירוקרטיה. מספר המועסקים על ידי השירות הציבורי וסוג המועסקים הוא רחב (לדוגמא מורים ) לפיכך המושג המתאר את כל אילו הוא "השירות הציבורי", המתאר את כל אלו המקבלים משכורת באופן ישיר או עקיף מתקציב המדינה. השירות הציבורי מכיל את המורים, הצבא ועוד גופים כאלו אשר ממומנים על ידי המדינה, אך לא נחשבים לבירוקרטיה. מספר בעלי התפקידים בשירות הציבורי אשר מעורבים בקבלת ההחלטות לגבי מדיניות הוא קטן ביותר. רוב אנשי השירות הציבורי הם אנשי שטח המממשים את מדיניות הממשלה. לעיתים קרובות ראשי השירות הציבורי מגויסים מהאקדמיה.

       במושג בירוקרטיה נעשה לעיתים קרובות שימוש על מנת לתאר את השירות הציבורי. למרות זאת, המשמעות המופשטת של המושג תוארה בהרחבה על ידי הסוציולוג הגרמני וובר. על פי וובר, הבירוקרטיה היא מודל של ארגון האדמיניסטרציה הציבורית. על פיו, לבירוקרטיה יש מספר מאפיינים עיקריים:

  1. חלוקה ברורה של משימות בתוך הארגון.
  2.  יחסי סמכות לא אישיים המבוססים על התפקיד הארגוני. החלטות מתקבלות מתוך שיקולים רציונלים באופן מתודולוגי קבוע, ללא מעורבות של שיקולים אישיים.
  3.  גיוס אנשים לארגון נעשה על בסיס תחרותי על פי קריטריונים פורמליים.
  4.  ביצוע התפקיד מבטיח עקביות בארגון. הקידום נעשה על פי קריטריונים של יכולות וותק- קריטריונים פורמליים.
  5.  הארגון הבירוקרטי בנוי באופן היררכי. הסמכות נתונה לבכירים כלפי הזוטרים, אשר צריכים לגלות משמעת כלפי הממונים עליהם.

התפיסה הוובריאנית גורסת כי הבירוקרטיה היא הדרך היעילה ביותר והרציונלית בותר להתמודד עם האדמיניסטרציה. זהו ביטוי של הארגון המודרני במערכת הציבורית.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: