השתתפות פוליטית בדמוקרטיות חדשות

השתתפות פוליטית בדמוקרטיות חדשות

פוליטיקה השוואתית  -סיכומים

דמוקרטיות חדשות:

יש התלהבות והשתתפות גדולה שיורדת לאורך זמן בשל מעבר קשה, משבר כלכלי ומשום שאנשים הם חשדניים וציניים. פאטנם קורא לזה בעיה של הון חברתי. אנשים שנשלטו ע"י משטר לא-דמוקרטי הם ציניים וחשדניים יותר וקשה ליצור חברה אזרחית (civil society). הכוונה לארגונים, כל הארגונים שהם מעל לתא המשפחתי ומתחת למדינה. כל התארגנות אוטונומיות מהמשטר והתארגנויות וולונטאריות. חשיבות החברה האזרחית בדמוקרטיה היא להוות משקל נגד למדינה, בלם. זו זירה שבה אנשים פועלים כאנשים חופשיים. המדינה הדמוקרטית היא מדינה חזקה ביכולות שלה וזה נובע מהלגיטימציה שלה ולכן היא צריכה משקל נגד כמו ארגונים וולונטאריים שיכולים לקבוע את סדר היום ולהשפיע על השלטון. בחברה האזרחית יכולים להתקיים מתוך רצון ומתוך בחירה וזה עדיף על כפיה. חברה אזרחית מפותחת יכולה להיות גם ביטוי לעומקה של דמוקרטיה ליברלית משום שהדברים קורים בחברה ולא ע"י הכתבה של המדינה. הקושי הקיים במדינות שהיו מדינות טוטאליטאריות הוא הקושי לפתח תרבות פוליטית בגלל הבעיה של ההון החברתי, משום שאין את התרבות הפוליטית המתאימה. קשה ליצור חברה כזו גם בחברה שהיתה אוטוריטארית משום שמידת הוולונטאריות היא נמוכה. יש הרבה מאוד ארגונים היום שפועלים לפתח חברה אזרחית במדינות פוסט-קומוניסטיות ופוסט-אוטוריטארית מתוך מחשבה שחברה אזרחית חזקה תעזור לפיתוח הדמוקרטיה.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: