סיכום: היודנראטים וארגונים אחרים בגטו

ארגון הגטו וניהולו על ידי היודנראטים ופעילות ארגונים נוספים בגטאות:

היודנראטים ניצבו בפני בעיה של גבולות הציות לפעולות גרמניות מחד ושל המצפון שלהם מאידך. לשם השגת מטרותיהם פעלו בשלושה מישורים:

  • ניצול העמימות שבין הסמכויות השונות וע"י כך עיכוב של גזרות שונות.
  • הצלה ע"י שתדלנות ושוחד. מה שלא תפס כל כך אצל הגרמנים שהיו מונעים מכוח מניעים אידיאולוגיים.
  • סירוב למלא פקודות מה שגרר הוצאות להורג של סרבנים.

היודנראט ראו את עצמם כאחראים ליהודים שבשליטתם ושאפו לעזור להם בגבולות האפשר. יחד עם זאת רבים סירבו לשתף פעולה כשהדבר נגע לגזרות כלכליות או אחרות. על סירוב זה שילמו אנשי יודנראט רבים בחייהם.

בשל השניות של תפקידם, מצאו עצמם היודנראטים במלכוד. מצד אחד היה צורך לספק לגרמנים את תביעותיהם ומצד שני היהודים ראו ביודנראטים את הכתובת שעליה כעסו והוציאו את מרירותם. מרבית אנשי היודנראט לא שיתפו פעולה בזמן השילוחים והסלקציות. אולם היו שסברו כי יצליחו ע"י קשריהם למנוע שילוחים גדולים יותר כי לא הבינו עדיין את המנגנון הנאצי.

ארגונים נוספים בגטו:

  • ועדי בתים: בבתים בהם התגוררו מאות אנשים קמו ועדי בתים שתפקידם היה לדאוג למקלטים, לקשר בין הדיירים, לסייע למשפחות ולבודדים, טיפול בנושאי תברואה וניקיון בכדי למנוע התפשטות מחלות. ועדי הבתים בצעו את הוראות היודנראט בנושא דיור וחינוך.
  • הצנטוס: ארגון יהודי אשר פעל בסיוע ה"ג'וינט" האמריקני ובידיעת הגרמנים. ארגון זה פעל מארה"ב והוא הכניס לאזורי הכיבוש מטבע זר ומוצרים שונים. ארגון זה אחראי על משלוחי מזון פרטי לבוש ועל קיום קשר עם היהודים. לפיכך אפשרו הגרמנים את פעילותו עד 1941.
  • מוסדות רפואה: הוקמו מרפאות באישור השלטונות הגרמניים. נאמר שרופאים יהודים הצליחו להציל למעלה מ-50 אלף חולי טיפוס. היה מחסור גדול בציוד רפואי ותרופות ולעיתים הרופאים היו צריכים לשלם על הנ"ל מכיסם.
  • מוסדות תרבות: בגטו היו תיאטראות, קונצרטים, חוגים. פעילות תרבותית זו שימשה אמצעי בריחה מהמציאות היום-יומית הקשה.
  • פעילות הג'וינט: ארגון זה הוא ארגון התמיכה היהודי הגדול בעולם אשר קם בארה"ב בשנת 1914. הוא סייע לקהילות יהודיות רבות מסביב לכל העולם. עוד לפני הכיבוש הנאצי היו לג'וינט קופות מלוות מסוגים שונים ברחבי פולין. קופות אלה סייעו רבות ליהודי פולין. גם לאחר הכיבוש הנאצי הוא המשיך לעזור ליהודי אירופה. ארגון זה סייע לארגון ה"צנטוס" מבחינה כספית (סיוע ליתומים, תחומי בריאות, תמך ברשת חינוך "אורט").

עונג שבת: הארגון אשר שימר ותיעד את קורות החיים בגטו אשר עמד בראשו ד"ר עימנואל רינגלבלום.

פעילות היודנראט בגטאות

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / נאציזם, מלחמת העולם השניה והשואה / המלחמה העולמית והפתרון הסופי / השואה

עוד דברים מעניינים: