סיכום: מדיניות הסדר החדש בגרמניה

ב-1940 לאחר פרוץ מלחמת העולם השנייה נואם היטלר ברייכסטאג את נאום הסדר החדש שלו, כלומר, הוא מכריז על כך ששנת 1940 היא שנת הסדר החדש.

הסדר החדש פירושו שהיטלר בונה את אירופה על פי מפת הגזעים, כלומר: יוצרי תרבות, הנושאי תרבות והורסי התרבות.

וגנר היה מקור ההשראה של היטלר.

העיקרון של הסדר החדש מבחינה מעשית שהיטלר לא מתכנן שינוי גזעי באירופה אלה הוא משאיר ממשלות ועמים על קנם.

אבל הוא מארגן אותם מחדש לפי פירמידת הזעים.

ניתן לדבר על ארבע צעדים עיקריים במדיניות הסדר החדש של היטלר:

  1. 1.     רצח ודיכוי- מאחר והפולנים הם חלק מהעמים הסלבים ותפקידם לשמש כעם העבדים לעם האדונים הגרמנים.

בפולין בכלל ובקראקוב בפרט נרצחו או נשלחו לאושוויץ אקדמאים, אינטלקטואלים, אנשי בית הקפה לאמנים.

בד"כ התנכלו הגרמנים לכמרים, אינטלקטואלים וכמובן לאנשי מחתרת כאשר בשנות המלחמה נכלאו, נחקרו ועונו מיליוני אזרחים ע"מ לדכא את הלאומים הסלבים.

  1. ניצול כלכי ושעבוד אנושי- מכיוון שלרייך השלישי היו דרכים כלכליים גדולים מיליוני פולנים, רוסים וכו' נלקחו למחנות עבודה למשימות כמו: ציוד, חימוש, גשרים, כבישים וכמובן חקלאות ותעשייה גם לקראת סוף המלחמה.
  2. יישוב מחדש- בתקופת שלטון הרייך השלישי יושבו גרמנים אתניים "פולקסדויטשה" על חשבונם של עמים אחרים.

מדובר בגירוש אוכלוסיות בד"כ פולניות אבל גם ממקומות אחרים לשטחי הגנרל גוברנמן אבל גם מהאזורים הצרפתיים לכיוון צרפת וישי כאשר הגרמנים מיישבים את אותם גרמנים אתניים.

  1. גרמון- גרמניזציה- מקומות שיועדו לסיפוח לרייך השלישי או שכבר עברו סיפוח.

רייך השלישי ביצע החלפת שמות כמו למשל: "לודש" המשנה את שמו ל"לידמנשטאט", "לבוב" שהופכת "ללנבאר" בכל אזור של הורטה-גאו שהגרמנים שינו שמות.

בכל אותם מקומות שונו שמות המקום והחינוך הנאצי היה הבסיס של השליטה הגרמנית באותו אזור.

גם היהודים והצוענים היו חלק מאותו סדר חדש:

בתחילה ניסו הנאצים להפוך את אירופה ליודנראט באמצעות תוכנית "ניסקו-לובלין" ו"מדגסקר" אבל כשנכשלו התוכניות החלו הגרמנים לדבר על הפתרון הסופי לשאלת היהודים וההתנהגות הגרמנית הפכה מניקוי להשמדה.

צוענים:

למרות שהם הארים המקומיים בכל זאת הנאצים ראו בהם בעיה חברתית מאוד קשה והם שאפו להשמיד אותם, הם נתפסו כמטרד חברתי ויסוד חברתי שלישי כשהנאצים מייחסים להם קיבוץ נדבות, עוני, שוטטות ויסודות פליליים ולא ממש איום גזעי.

  1. טיפוח בריתות- טיפוח משתפי הפעולה- כלומר ע"פ האינטרסים של היטלר וע"פ פירמידת הגזעים טיפח היטלר בני ברית כמו למשל: המרשלפטן בצרפת שהיטלר הקים לו את צרפת של ויי, כנ"ל לגבי מעמדה של רומניה במלחמה- שליט הרומני היה בעל ברית של היטלר שהפך להיות אחד ממשתפי הפעולה המובהקים עם גרמניה וב-1944 ניסה לערוק מחדש לכיוון בעלות הברית.

 ראו גם: מטרות הסדר החדש בגרמניה והדרכים להגשמתו

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / נאציזם, מלחמת העולם השניה והשואה / גרמניה 1933 – 1939

עצות לפרודוקטיביות מאריך פרום

האם להיות עסוק זה להיות פרודוקטיבי? לפי אריך פרום, פוריות אמיתית היא לא לעשות הרבה אלא לממש את מי שאנחנו דרך מה שאנחנו עושים

עוד דברים מעניינים: