יחס האוכלוסייה כלפי היהודים בארצות הכיבוש הנאצי – סיכום

הגורמים שהשפיעו על יחס האוכלוסייה המקומית כלפי היהודים:

  1. דימוי החברה והמשטר – במדינות לא דמוקרטיות, ללא מסורת של זכויות אדם, בהן האנטישמיות הייתה מושרשת בקרב אזרחים רבים עוד לפני המלחמה, אנטישמיות שהלכה וגברה במהלך המלחמה בעקבות התעמולה הנאצית, היו גילויי רבים יותר של אדישות ושיתוף פעולה עם הנאצים, ומידת הסיוע ליהודים היתה קטנה. לדוגמה: בקרואטיה, רומניה ופולין שבהן נמחו קהילות יהודיות שלמות. לעומת זאת במדינות דמוקרטיות, בעלות מסורת של שמירה על זכויות אדם ואזרח, כמו דנמרק ובלגיה שבהן האנטישמיות היתה נמוכה מאד, נצלו יהודים רבים בשל סיוע שהגיש העם והשלטון, מתוך מניעים הומניים ומחובת השלטון לדאוג לאזרחיו.
  2. עוצמת שלטון הכיבוש הנאצי – במדינות כבושות בהן הנאצים אפשרו שלטון פנימי עצמאי בשל קרבה גזעית, לא נפגע מעמדם של היהודים והם היו נתונים להגנת העם והשלטון שראו בהם חלק מהעם. לדוגמה: דנמרק, שבה העם והשלטון התנגדו לגירוש יהודים והצליחו לדחות לזמן מה את שילוחם למחנות ההשמדה, ואף להציל יהודים רבים לאחר שהתקבלה החלטה סופית לגרשם. לעומת זאת, ככל שהמעורבות של הנאצים בשלטון היתה גבוהה יותר, כך היו יותר גילויי עזרה לגרמנים בגירוש היהודים. לדוגמה: סלובקיה, קרואטיה ושטחי ברה"מ הכבושה.
  3. קיום מחתרות אנטי נאציות – באותן מדינות בהן היו מחתרות אנטי נאציות, היה סיוע רב יותר של האוכלוסייה ליהודים. חלק מהמחתרות ראות את הסיוע ליהודים כחלק מתפקידם. לדוגמה: בלגיה, שבה המחתרת פעלה להצלת יהודים ע"י מציאת מקומות מסתור, וחילוץ של מספר יהודים מתוך רכבת שעשתה דרכה למחנות ההשמדה, כך גם הסיוע של המחתרת להצלת עשרות אלפי יהודי דנמרק. בניגוד למחתרת הבלגית והדנית, הסיוע מהמחתרת הפולנית הכללית היה מועט ביותר והיא הסתייגה מכוונות המרד של היהודים.
  4. מספר היהודים במדינה ומיקומה של המדינה – במדינות מערב אירופה בהן מספר היהודים לא היה רב, והיהודים חיו בערים הגדולות ומנהלים חיים מודרניים, חיי שילוב ושיתוף פעולה עם האוכלוסייה המקומית, הגישה האוכלוסייה יותר עזרה ופעלה להצלתם. לכך יש להוסיף את מיקומה של המדינה על המפה. ככל שהיתה לה אפשרות להציל יהודים ע"י הוצאתם מהמדינה, כך גדל סיכויים של היהודים להינצל. לדוגמה: דנמרק הגובלת עם שוודיה, הצליחה בעזרת סירות להבריח 7,220 יהודים לשוודיה.

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / נאציזם, מלחמת העולם השניה והשואה / המלחמה העולמית והפתרון הסופי / השואה

מועדון 27 – מיתוס או מציאות?

מה משותף לג'ימי הנדריקס, ג'ניס ג'ופלין, ג'ים מוריסון, קורט קוביין, איימי וויינהאוס? והאם בשביל תהילת עולם צריך למות צעיר? מיתוס מועדון 27

עוד דברים מעניינים: