סיכום בהיסטוריה: המרידות במחנות ההשמדה

המרידות במחנות ההשמדה: מטרות וקשיים:

המרידות בטרבלינקה , סוביבור ואושוויץ היו שונות באופיין מן המרידות בגטאות. במרד מחנות ההשמדה לא היו שיקולים לאומיים או רצון לנקמה, כפי שהיה בגטאות. רצונם של המורדים במחנות היה לשרוד בכל מחיר ,  והם ידעו שזה הסיכוי היחיד שלהם להישאר בחיים.  במחנות מרדו  האסירים היהודים לבדם ללא תמיכה. תנאי המרידה במחנות ההשמדה היו קשים בהרבה מאלה שהיו בגטאות.

במחנות ההשמדה היה קשה למרוד, הסיכוי לארגן מרידה נגד הגרמנים היה קלוש ביותר. בגטאות היה קל יותר להתארגן בחשאי, לאגור תחמושת ולהתחבא. במחנות ההשמדה היו קשיים גדולים יותר לתכנן התקוממות. קיימות לכך 4 סיבות עיקריות.

  1. לא היה היכן להסתיר נשק או תחמושת. הכנת נשק מאולתר חייבה את הסתרתו. הגרמנים ערכו בדיקות מדוקדקות, הרבו לחפש ולא אפשרו הסתרת נשק או תחמושת. במקרים רבים  היה חשש ממלשינים או גילוי התחמושת בביקורות שוטפות.
  2. הגרמנים נהגו להעניש קולקטיבית ובכך להרתיע מפני ניסיונות מרידה נגדם. היהודים חששו לסכן את חבריהם.
  3. תכנון המרידה חייב זמן, שותפים למרד ותכניות מפורטות.  החיים במחנות ההשמדה לא אפשרו כמעט לתכנן בצוותא מרד כללי, המרידות שפרצו היו כאשר אפסה כל תקווה.
  4. הפיקוח של הגרמנים היה צמוד , הם השתמשו בכל אמצעי אפשרי כדי לגלות ניסיונות לתכנן מרידות- באמצעות כלבי גישוש , סיורים , וחיפושים בצריפי המגורים.
הסיבה למרידות
  1. הידיעה כי הגרמנים  רוצים לחסל את מחנות ההשמדה ולזרז את תהליך ההשמדה.
  2. תבוסות גרמניה בחזיתות השונות חיזקו את תחושת היהודים כי הגרמנים יפעלו מתוך נקם ושנאה לסובב אותם.
  3. הרצון לשרוד בכל מחיר.

השואה – סיכומים

סיכומים בהיסטוריה לבגרות

מבוא קצר למחשבה של חנה ארנדט

מבוא קצר להגותה של חנה ארנדט עם ביוגרפיה, קישורים למאמרים, ציטוטים וסקירה של ספרי חנה ארנדט כמו "יסודות הטוטליטריות" ו"אייכמן בירושלים"

עוד דברים מעניינים: