היישוב היהודי 1920-1945 – סיכום בהיסטוריה

פרק לימוד זה מתאר את התשתית של התנועה הציונית כבסיס למאבק צבאי ומדיני לאחר מלחמת העולם השנייה. 

חלק ב: המנדט הבריטי בארץ ישראל ותרומתו לפיתוח של הארץ 

 • שיטת המנדטים של בריטניה וחלוקת השטחים במזרח התיכון כחלק מהקולוניאליזם האירופי.
 • טופס המנדט – המסמך המבטא את ההתחייבות של בריטניה כלפי היהודים והאוכלוסייה בארץ.
 • ·      פעולות של השלטון הבריטי שתרמו לבנין הבית הלאומי היהודי בארץ ישראל.

 

חלק ג: מוסדות היישוב היהודי והתנועה הציונית

 • שתי המערכות המוסדיות, דמוקרטיות, ייצוגיות והתשתית שהן יצרו להקמת מדינה דמוקרטית (המוסדות היישוביים – תפקידים ופעולות) והמוסדות הציוניים (תפקידים ופעולות).

חלק ד': מסגרות כלכליות, חברתיות ותרבותיות

ראה: היישוב היהודי לאחר מלחמת העולם השנייה

 • ריכוזי ההתיישבות היהודים בארץ ישראל בשנות ה-20 וה-30.
 • ההתפתחות הכלכלית של היישוב היהודי – חקלאות, תעשייה ומלאכה, פיתוח ובניית תשתיות
 • מסגרות חברתיות – הסתדרות העובדים (מטרות ותחומי פעולה).
 • מסגרות תרבותיות וחינוכיות של היישוב היהודי (ביסוס מערכת החינוך, התפתחות תחומי התרבות השונים).

חלק ה' :התפתחות המתח בין יהודים לערבים והיערכות היישוב בתחום הביטחון

 • מקור השאיפות הלאומיות של ערביי ארץ ישראל (המעבר של ערביי ישראל מתפישת הלאומיות הפאן-ערבית – סוריה הגדולה – ללאומיות פלסטינית).
 • ההחרפה במאבק הערבי נגד הישוב היהודי בשלושת גלי המאורעות.
 • התפתחות כוח המגן העברי כתגובה להסלמה בביטחון היישוב. (המחתרות ו’היציאה מהגדר’).

חלק ו': היערכות הישוב היהודי והתנועה הציונית בימי מלחמת העולם השנייה

 • הדילמות של הישוב היהודי והתנועה הציונית עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, על רקע מדיניות הספר הלבן  (‘עלינו לעזור לאנגלים במלחמה כאילו לא היה ספר לבן ועלינו לעמוד נגד הספר הלבן כאילו לא הייתה מלחמה’).
 • ביטויי הסיוע של היישוב היהודי לבריטניה בזמן מלחמת העולם השנייה (התגייסות לצבא הבריטי, הקמת הפלמ”ח, אספקת שירותים הנדרשים למאמץ המלחמתי הבריטי).
 • המאבק כנגד מדיניות הספר הלבן של היישוב היהודי (המאבק לעלייה, רכישת קרקעות והרחבת ההתיישבות, המשך המאבק הצבאי).

  

תוכלו למצוא מקורות מידע נוספים בעמוד הסיכומים הראשי באתר או בעמוד הסיכומים לתיכון ולבגרות שלנו. הסיכומים של מיקוד חומר הלמידה לעיל לקראת בחינת הבגרות בהיסטוריה ב' במועדי קיץ 2014 וחורף 2015 נמצאים כאן על מנת לסייע לכם בהכנה לקראת בחינת הבגרות, אך הם וכל הסיכומים באתר אינם מהווים תחליף ללמידה של החומר המקורי כפי שנלמד במסגרת בתי הספר או תוכניות ההכנה לבגרות. האחריות על השימוש במיקוד והסיכומים הינה על הלומד בלבד.

ראו גם: הערבים בתקופת המנדט הבריטי

-מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / נאציזם, מלחמת העולם השניה והשואה / בונים את מדינת ישראל במזרח התיכון

עוד דברים מעניינים: