סיכומים לבגרות בהיסטוריה ב

להלן תמצאו סדרת מאמרים של סיכומים לבגרות בהיסטוריה ב על פי המתכונת החדשה. הסיכומים מכסים את מרבית החומר הדרוש לקראת בחינת הבגרות בהיסטוריה -חלק ב (לפני מיקוד) והם כתובים כך שיעזרו לכם להתכונן בצורה הטובה ביותר לקראת בחינת הבגרות בהיסטוריה ב'. בכל נושא ראשי בעמוד זה תמצאו קישורים למאמרים נוספים הקשורים בפרק הלימוד. עקבו אחרי פרסום המיקוד לבחינת הבגרות בהיסטוריה בכדי לדעת אילו חלקים של הסיכום רלוונטיים ואילו לא. בהצלחה! (ראה גם: בגרות בהיסטוריה ב'סיכומים לבגרות בהיסטוריה א או עוד סיכומים בהיסטוריה ב)

ראו כאן סיכומים בעבור הבגרות בהיסטוריה חלק ב' קיץ תשע"ו 2016

המשטר הטוטליטרי

מאפייני המשטר הטוטליטרי

ברית המועצות כדוגמא למשטר טוטליטרי

תולדות ישראל והעמים בין שתי מלחמות העולם

צרפת בין שתי מלחמות עולם

ארה"ב בין שתי מלחמות העולם

בנין הבית הלאומי ויחסי יהודים, ערבים ובריטים בא"י בשנות ה-20

נאציזם מלחמת העולם השנייה והשואה

שנות השלושים והרקע למלחמת העולם השנייה 

גרמניה הנאצית

האידיאולוגיה הנאצית: עקרונות האידיאולוגיה הנאצית כוללים את תורת הגזע, אנטישמיות, מרחב מחייהעקרון המנהיג, עליונות המדינה

עליית הנאצים לשלטון : הגורמים והנסיבות לעליית היטלר והנאצים לשלטוןהמעבר מדמוקרטיה לנאציזם, פעולות כלכליות של המשטר הנאצי, פעולות בתחום החינוך.

מדיניות הנאצים כלפי היהודים ושנת 1938 כשנת מפנה והקצנה בגרמניה עם אירועים כמו ליל הבדולח

יהודי גרמניה נוכח המדיניות הנאצית: דרכי התמודדות של היהודים בגרמניה, ועידת אוויאן, האונייה סנט-לואיס

מדינות העולם מול גרמניה

מדיניות החוץ של גרמניה: מטרות מדיניות החוץ של גרמניה, האנשלוס – סיפוח אוסטריה, צ'כוסלובקיה והסכם מינכן,

מדיניות הפיוס של בריטניה וצרפת

רעיון הסדר החדש והדרכים למימושו

הסכם ריבנטרופ-מולוטוב

אירופה בימי מלחמת העולם השנייה

המדיניות הגרמנית כלפי יהודי פולין

השואה

היהודים בפולין בימי הכיבוש הנאצי עד לתחילת ביצוע הפיתרון הסופי והנושאים אגרת הבזק של היידריך, הקמת הגטאות, תנאי החיים של היהודים בגטוקידוש החיים בגטופעילות היודנראט בגטאותארגונים נוספים ליודנראט שפעלו בגטאות.

סיכומים בנושא מלחמת העולם השנייה

הפלישה הגרמנית לרוסיה – "מבצע ברברוסה"

הקשר בין מבצע ברברוסה לתחילת השמדת היהודים ושלבי ביצוע הפתרון הסופי

ועידת ואנזה וגיבושו והוצאתו לפועל של הפתרון הסופי

הדילמות של היודנראט בתקופת הפיתרון הסופי והשאלות שעמדו בפני מנהיגי היהודים

דרכי הלחימה של היהודים בזמן הפתרון הסופי ובהן המרידות בגטאות והפרטיזנים היהודים וכן מרד גטו ורשה ונושא לוחמים יהודים בצבאות בעלות הברית 

יחס האוכלוסיה המקומית כלפי היהודים בארצות הכיבוש הנאצי והנושא של חסידי אומות עולם

הסיבות להצטרפותה של ארה"ב למלחמת העולם השנייה

סיום מלחמת העולם השנייה והטלת פצצת האטום

המאבק להקמת מדינה יהודית

עמדת בריטניה וארצות הברית בשאלת הפליטים וארץ ישראל

מאבק היישוב היהודי בשלטונות המנדט הבריטי

תגובת הבריטים לתנועת המרי העברי

העפלה לפני קום המדינה

התיישבות במסגרת המאבק במנדט הבריטי

שאלת ארץ ישראל באו"ם

השפעת המלחמה הקרה על עמדת המעצמות בדיונים באו"ם בשאלת א"י

דו"ח הריסון וניסיונות הפיתרון לבעיית הפליטים

המאבק בבריטים במסגרת תנועת המרי העברית

האצ"ל והלח"י לאחר פירוק תנועת המרי

מאבק רצוף מול מאבק צמוד

הדיון באו"ם בשאלת ארץ ישראל

ההכרזה על הקמת מדינת ישראל

 הרקע להכרזת העצמאות והדיונים עליה

טקס הכרזת העצמאות של מדינת ישראל

מלחמת העצמאות

הסכמי שביתת הנשק בסיום מלחמת העצמאות  סיכום מקוצר

תוצאות מלחמת העצמאות

היווצרות בעיית הפליטים הפלסטינים

הקמת צה"ל ופירוק המחתרות –פירוק האצ"ל, הלח"י והפלמ"ח שכללו קשיים רבים

פרשת אלטלנה ורצח ברנדוט

בעיות הביטחון השוטף של ישראל לאחר מלחמת העצמאות

מלחמת סיני \ מבצע קדש

מצרים בתקופת שלטונו של נאצר

מלחמת ששת-הימים

מלחמת יום הכיפורים

דפוסי קליטת עלייה בימי קום המדינה

עליות למדינת ישראל מ-1948 ועד 1970

עליית יהודי ברה"מ מסוף שנות ה60 ושנות ה70

עליית יהודי אתיופיה

עליית יהודים ממדינות חבר העמים במהלך שנות התשעים

המעבר מכור היתוך לחברה רב תרבותית

 עיצוב זיכרון השואה בשנות החמישים

פרשת הסכם השילומים

פרשת משפט קסטנר

השפעת משפט אייכמן על עיצוב זיכרון השואה


הסיכומים בהיסטוריה מיועדים לעזור לכם לחזור על החומר לקראת בחינות הבגרות בהיסטוריה א והיסטוריה ב והם אינם מהווים חלופה להכרות מעמיקה עם החומר עצמו. התאמצנו מאוד לספר לכם סיכומים איכותיים ומהימנים ולארגן אותם בצורה נוחה ויעילה למשתמש. בכל מקרה השימוש בסיכומים הוא על אחריותו הבלעדית של הלומד בלבד. נשמח להערות והצעות ולסיכומים נוספים שיכולים להעשיר את המאגר הקיים שלנו. בהצלחה בבחינה!

מאגר שאלות לדוגמא

כאן תוכלו למצוא מאגר שאלות בהיסטוריה ב לדוגמא בחלוקה לפי פרקי המבחן: המשטר הטוטליטרי וגרמניה הנאצית, מלחמת העולם השנייה והשואהבונים מדינה במזרח התיכון, מדינת ישראל

קישורים חיצוניים

היסטוריה לבגרות -ויקיספר

סיכום בהיסטוריה א' – סיכומים.נט

סיכומים לבגרות בהיסטוריה באתר המידעון

היסטוריה א' – סיכומונה

בחינות בגרות בהיסטוריה – אתר בגרות

מאמרים על מוטיבציה ופרודוקטיביות

אוסף מאמרים על מוטיבציה ופרודוקטיביות מכיוון שונים: מוטיבציה בעבודה, בחינוך, ללמידה ועוד. משפטי מוטיבציה וציטוטים ולהצלחה, מחקרים והרצאות

עוד דברים מעניינים: