שאלות לבחינת הבגרות בהיסטוריה ב – חלק ד: מדינת ישראל

מאגר שאלות לבחינת הבגרות בהיסטוריה ב – חלק ד: בונים מדינה במזרח התיכון

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה ב

להלן תמצאו רשימת שאלות לדוגמא מתוך בחינת הבגרות בהיסטוריה ב, חלק ג' העוסק במדינת ישראל. לשאלות נוספות מחלקים אחרים ראו: מאגר שאלות לבחינת הבגרות בהיסטוריה ב.

85. מלחמת ששת הימים

א. הסבר את הגורמים למתיחות בין ישראל למצרים, שהביאה לפרוץ מלחמת ששת הימים. (11 נקודות).

ב. הסבר שלוש השפעות של תוצאות מלחמת ששת הימים (עד מלחמת יום הכיפורים, אוקטובר 1973). (14 נקודות). (השאלה חוזרת, לעיתים עם שתי השפעות על החברה הישראלית).

86. מלחמת ששת הימים

א.     הסבר את הגורמים למתיחות בין ישראל לבין סוריה ומצרים, שהובילו לפרוץ מלחמת ששת הימים. (12 נקודות).

ב.     הסבר שלוש השפעות של מלחמת ששת הימים על מדינת ישראל בתחום הכלכלה ו/או בתחום החברה. (13 נקודות)

87. מלחמת ששת הימים

א.     מה היו המניעים של נאצר לצאת למלחמה נגד ישראל בשנת 1967?
הצג שני צעדים של נאצר שזירזו את פרוץ המלחמה (13 נקודות)

ב.     הסבר שלוש השפעות של מלחמת ששת הימים על מדינת ישראל (12 נקודות)

88. מלחמת ששת הימים

א.     הסבר את הגורמים למתיחות בין ישראל לבין סוריה ומצרים, שהובילו לפרוץ מלחמת ששת הימים (12 נקודות)

ב.     הסבר את ההשפעה של תוצאות מלחמת ששת הימים על החברה והכלכלה בישראל, ועל מעמדה הבין-לאומי של מדינת ישראל. (13 נקודות)

89. הצג שני צעדים של נאצר שזירזו את פרוץ מלחמה ששת הימים. (10 נקודות)

90. הצג שתי השפעות של מלחמת ששת הימים על מדינת ישראל. (10 נקודות)

91. מלחמת יום הכיפורים

א.     הסבר מדוע הופתעה מדינת ישראל כאשר החלה מלחמת יום הכיפורים (אוקטובר 1973), וציין את תוצאות ההפתעה בחזית הדרום ובחזית הצפון. (13 נקודות)

ב.     הסבר שלוש השפעות של מלחמת יום הכיפורים: שתי השפעות על המדינה והחברה בישראל והשפעה אחת על מדינות ערב (12 נקודות).

92. מלחמת יום הכיפורים

א.     קרא את הקטע שלפניים מדברי נשיא מצרים אנואר סאדאת, וענה על השאלה שאחריו.

"התבוסה ביוני 1967 יצרה ספק עם מצרים תצא עוד למלחמה. אחריותנו עומדת למבחן. אינני מוכן לקבל פתרונות של כניעה או להיכנע, לא אשב לשולחן המשא ומתן עם ישראל כשאני במצב מושפל, מכיוון שפירוש הדבר כניעה. אנו חייבים להוכיח לבני עמנו, לאויבינו ולידידינו כי אנו מסוגלים להקריב, לעמוד ולהילחם ולשנות את המצב באמצעים העומדים לרשותנו".

(מעובד על פי א. בר יוסף, הצופה שנרדם, זמורה ביתן, 2001, עמוד 123)

הסבר על פי הקטע, מה הניע את סאדאת לצאת למלחמה נגד ישראל באוקטובר 1973. (12 נקודות)

ב.     הסבר את הסיבות לשאננות ישראל, שהקלה על הסורים והמצרים לבצע התקפת פתע ב-6 באוקטובר 1973. (13 נקודות)

93. מלחמת יום הכיפורים

א.     הסבר את המניעים של מצרים וסוריה לצאת למלחמה נגד ישראל באוקטובר 1973. מדוע הופתעה מדינת ישראל כאשר החלה המלחמה.(13 נקודות)

ב.     הסבר שתי השפעות של מלחמת יום הכיפורים על מדינת ישראל. (12 נקודות)

94. הסבר מה הניע את מצרים וסוריה לצאת למלחמה נגד ישראל באוקטובר 1973. (10 נקודות)

95. הצג שתי השפעות של מלחמת יום הכיפורים על מדינת ישראל. (10 נקודות)

 

 

96. העלייה מאתיופיה

א. הצג את הקשיים של העולים מאתיופיה בדרכם למדינת ישראל, והסבר שני קשיים שהיו להם בתהליך הקליטה בארץ. (15 נקודות)

ב. הסבר כיצד ניסתה מדינת ישראל לעזור לעולי אתיופיה להתמודד עם קשייהם בתהליך הקליטה. (10 נקודות)

97. עלייה וקליטה בעשורים האחרונים של המאה העשרים

בשלושת העשורים האחרונים של המאה העשרים היו שלושה גלי עלייה למדינת ישראל: יהודי ברית המועצות, יהודי חבר העמים, יהודי אתיופיה.

א.     בחר באחד מגלי העלייה האלה. הסבר מה גרם לעלייה זו, והצג את הקשיים של העולים עד עלייתם לארץ או בתהליך הקליטה בה. (13 נקודות)

ב.     הצג את מדיניות הקליטה של מדינת ישראל בשלושת העשורים האחרונים של המאה העשרים, והסבר במה היא מבטאת את המעבר "כור-היתוך" לחברה "רב-תרבותית". (12 נקודות)

עוד דברים מעניינים: