אגרת הבזק של היידריך – סיכום טוב

איגרת הבזק של היידריך פורסמה ב-21 בספטמבר, 1939 ע"י ריינהרד היידריך, ראש המשרד הכללי לביטחון הרייך הנאצי שהיה ממונה על המלחמה האידיאולוגית להבטחת הסדר החדש. האיגרת נשלחה למפקדי האייזנצגרופן והתייחסה ליהודי פולין הכבושה בשני שלבים:
• שלב ראשון – טווח מיידי:
א. הוראה לריכוז היהודים במספר ערים גדולות בשטח הגנרל גוברמן, סמוך למסילות ברזל כדי שיהיה קל להעביר אותם בעתיד, וטיהור השטח הצפוי להיות מסופח לרייך. גם יהודים שחיו בקהילות קטנות המונות פחות מ-500 איש יועברו לערים הגדולות (ללא הוראה מפורשת להקמת גטאות).
ב. הקמת יודנראט (מועצת זקנים) במקומות בהם רוכזו היהודים. משימותיהם הראשונות היו לערוך מפקד אוכלוסין עפ"י גיל, מקצוע ומין ולדאוג לשיכון היהודים בערים הגדולות.
ג. המשך תהליך האריזציה – העברת רכוש יהודי לידיים אריות תוך התחשבות בצרכים הכלכליים והביטחוניים של גרמניה, ולכן בשלב זה לא גורשו יהודים שיכלו לתרום לכלכלה הגרמנית.
• שלב שני– הטווח הרחוק – "מטרה סופית":
באיגרת הבזק של היידריך אין הבהרה מהי "המטרה הסופית". הדעה הרווחת היא כי לא מדובר ב"פיתרון הסופי", מפני שבשלב זה לא הייתה קיימת תוכנית לחיסולם הפיזי של היהודים וההוראה לריכוזם נועדה לבודד אותם בלבד.
משמעות אגרת הבזק של היידריך – מימוש האידיאולוגיה הנאצית:
א. שלילת זכויותיהם האזרחיות הבסיסיות של יהודי פולין וערעור הבסיס הכלכלי שלהם.
ב. השלב הראשון לבידוד היהודים עד שיוחלט מה לעשות איתם.

ראו גם: היהודים בפולין בימי הכיבוש הנאצי עד לתחילת ביצוע הפיתרון הסופי

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / נאציזם, מלחמת העולם השניה והשואה / המלחמה העולמית והפתרון הסופי / השואה

האם גם לבעלי חיים יש זכות לחיים?

הזכות לחיים היא הזכות הבסיסית ביותר שלנו, אך האם גם לחיות מגיעה להיות הבעלים של החיים שלהן? טיעונים פילוסופים לזכויות בעלי חיים

עוד דברים מעניינים:

מה ההבדל בין סימפתיה ואמפתיה?

האם זו "אמפתיה" או "סימפתיה" שאתם מביעים? בעוד שרוב האנשים נוטים להחליף ולבלבל במשמעות המילים, ההבדל במנגנון הרגשי שלהן חשוב. אמפתיה, היכולת להרגיש בפועל את מה שאדם אחר מרגיש, שונה