סיכומים לבגרות בהיסטוריה: שנות השלושים ומלחמת העולם השנייה

כחלק מפרק בלימוד במסגרת תוכנית הלימודים בהיסטוריה לבגרות נלמד הנושא של שנות השלושים באירופה ומלחמת העולם השנייה.

גרמניה הנאצית

אחד הנושאים המרכזיים בפרק לימוד זה הוא הנושא של גרמניה הנאציתבמסגרת חומר הלימוד בנושא של גרמניה הנאצית יש להכיר את האידיאולוגיה הנאצית על מרכיביה השונים והעקרונות שלה. יש להבין ולהיות מסוגלים לתאר את התהליכים החברתיים, פוליטיים וכלכליים שהובילו אל עליית הנאצים לשלטון והמעבר של גרמניה מדמוקרטיה לנאציזם ודיקטטורה. יש להכיר את מדיניות הנאצים כלפי היהודים והדרכים השונות בהן בא המרכיב האנטישמי של האדיאולוגיה הנאצית לידי ביטוי לאחר עליית הנאצים לשלטון וכן מדוע שנת 1938 היא שנת מפנה והקצנה בגרמניה. יש גם להכיר את גורלם של יהודי גרמניה נוכח המדיניות הנאצית ואת האופן שבו הם התמודדו עם המדיניות הנאצית כלפיהם. כמו כן כולל חומר הלימוד בהיסטוריה את הנושא של מדיניות מדינות העולם מול גרמניה והמהלכים שהן נקטו אל מול עליית הנאצים לשלטון ומדיניות המפלגה הנאצית. יש להכיר בהקשר זה את מדיניות החוץ של גרמניה ולמולה את מדיניות הפיוס של בריטניה וצרפת שהעדיפו דרכי הדברות על כוח ביחסם אל ההתעצמות והאיום הגרמניים. בהקשר של מדיניות החוץ של גרמניה יש להכיר את הנושא של הסכם ריבנטרופ-מולוטוב בין גרמניה ורוסיה.

היישוב היהודי בזמן מלחמת העולם השנייה

נושא נוסף הנכלל בחומר הלימוד לקראת הבגרות בהיסטוריה הוא הנושא של היישוב היהודי בזמן מלחמת העולם השנייה. במסגרת נושא זה נלמדת מדיניות היישוב כלפי המנדט והדרכים השונות בהן התנהלו יהודים אל מול המנדט הבריטי וכןהמאבק בבריטים בזמן המלחמה אל מול תגובת הבריטים לתנועת המרי העבר. בנושא זה יש גם להכיר את פעולות היישוב למען יהודי אירופה בזמן מלחמת העולם השנייה. נושאים נוספים בהקשר יחסי היישוב העברי והמנדט הבריטי הם מפעלי ההעפלה לפני קום המדינה ונושא ההתיישבות במסגרת המאבק במנדט הבריטי.

כל הקישורים לעיל יובילו אתכם אל חומרי לימוד וסיכומים רלוונטיים. העמוד הנוכחי הוא חלק מאסופת הסיבומים בהיסטוריה לבגרות כאן באתר שלנו, בעמוד הסיכומים הראשי תוכלו למצוא נושאים נוספים מתוך חומר הלימוד לתוכנית הבגרות בהיסטוריה. הסיכומים מוצעים כאן על מנת לסייע ללומדים לקראת הבגרות בהיסטוריה אך הם אינם מהווים תחליף להכרות מעמיקה עם החומר עצמו. כמו כן תוכלו למצוא כאן מאגר סיכומים על מלחמת העולם השנייה.


עוד דברים מעניינים: