סיכומים לבגרות בהיסטוריה: השואה

חלק ניכר מחומר הלימוד לבחינת הבגרות בהיסטוריה כולל את נושא השואה על היבטיו השונים. להלן תמצאו סיכומים בהיסטוריה הכוללים את פרקי הלימוד השונים הנכללים תחת הנושא של השואה. הסיכומים כוללים נושאים כמו המדיניות של הנאצים כלפי היהודים לאחר כיבוש פולין והדרכים בהן התבצעה הכליאה בגטאות, החיים בגטאות והדרכים בהם התמודדו היהודים עם החיים בגטו. כמו כן כוללים הסיכומים נושאים כמו התכנון וההוצאה לפועל של הפיתרון הסופי ומנגנון ההשמדה הנאצי, פירוט אודות מחנות הריכוז השונים ומחנות ההשמדה. תשומת לב נוספת מוקדשת לנושא ההתנגדות היהודית לנאצים והפרטיזנים וכן הדרך שבה התייחס העולם אל ההשמדה הנאצית של היהודים. הסיכומים ערוכים על פי נושאי הלימוד השונים וכוללים בתוכם קישורים פנימיים וחיצוניים על מנת לאפשר למידה איכותית ויעילה. הסיכומים באים לאפשר חזרה על חומר הלימוד לקראת בחינת הבגרות בהיסטוריה אך הם אינם מהווים חלופה להכרות מעמיקה עם החומר עצמו. לסיכומים נוספים בהיסטוריה פנו לעמוד סיכומים לבגרות בהיסטוריה או לעמוד הסיכומים אודות נאציזם מלחמת העולם השנייה והשואה. בהצלחה!

מהלך השואה -סקירה של המהלכים העיקריים של השואה.

מדיניות גרמניה הנאצית כלפי יהודי גרמניה 1933-1939 – הרקע לאירועי השואה כמו חוקי נירנברג ודרכי התמודדות של היהודים

שנת 1938 כשנת מפנה והקצנה בגרמניה עם אירועים כמו ליל הבדולח.

היהודים בפולין בימי הכיבוש הנאצי עד לתחילת ביצוע הפיתרון הסופי 

מדיניות הנאצים כלפי היהודים בפולין עד 1941 – הדרך בה התייחסו הגרמנים אל היהודים בפולין עד הכניסה לגטאות.

ביצוע מדיניות הנאצים עד הכליאה בגטאות – הדרך שבה כונסו היהודים לגטאות בפולין ואירופה

הגטאות – החיים בגטו ומטרתה של הכליאה בגטאות.

הסיבות להקמת הגטאות

התמודדות היהודים עם החיים בגטו – הדרכים שבהן התמודדו היהודים עם קשיי היומיום בגטו ובהם מושג קידוש החיים.

היודנראטים וארגונים אחרים בגטו – ארגונים יהודיים שהתקיימו בתוך הגטאות כולל תפקידי היודנראט והדילמות של היודנראט.

תנועות הנוער בגטו – התארגנויות נוער ציוניות ואחרות בגטאות.

הקשר בין תחילת השמדת היהודים למלחמה בברית המועצות ומבצע ברברוסה

הפתרון הסופי – התוכנית הנאצית להשמדת היהודים

בורות המוות ומשאיות הגז– דרכי הביצוע של הפתרון הסופי בשלב הראשון שלו.

מחנה חלמנו

מבצע ריינהרד – תחילת מהלך ההשמדה השיטתית של היהודים

הקמת מחנות הריכוז

אושוויץ-בירקנאו – מחנה הריכוז הגדול ביותר של מנגנון ההשמדה הנאצי.

צעדת המוות – המהלך האחרון של מנגנון ההשמדה הנאצי

חיסול יהדות הונגריה

ועידת ונזה – הועידה הנאצית בה הוחלט על הפתרון הסופי

התנגדות יהודית

המרידות בגטאות – מרידות של יהודים בתוך הגטאות כמו מרד גטו ורשה שהיה ייחודי לעומת מרידות אחרות.

התנגדות במחנות ההשמדה – ניסיונות התנגדות של יהודים בתוך מחנות ההשמדה

הפרטיזנים היהודים – יהודים שלקחו חלק בהתנגדות המחרתית כנגד הנאצים

יהודים בשירות בעלות הברית – יהודים שלחמו כנגד הנאצים בשורות בעלות הברית

היחס אל היהודים במדינות הכיבוש – הדרך שבה התייחסה האוכלוסייה המקומית והשלטונות הכפופים לנאצים ליהודים

חסידי אומות עולם – אנשים לא-יהודיים שסייעו להצלת יהודים

עמדות ממשלות העולם – היחס של ממשלות העולם אל מהלך ההשמדה הנאצי ובייחוד עמדת ארצות הברית ובריטניה בשאלת הצלת היהודים

הכנסייה הקתולית והצלב האדום – יחסם או אי-יחסם אל השמדת היהודים

לדעת ולחשוב עוד:

חנה ארנדט על מה שהרוע צריך בכדי לשגשג

ניסוי הציות של מילגרם: כך התאפשר הנאציזם וכך הוא אפשרי שוב

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / נאציזם, מלחמת העולם השניה והשואה / המלחמה העולמית והפתרון הסופי

מבוא קצר למחשבה של חנה ארנדט

מבוא קצר להגותה של חנה ארנדט עם ביוגרפיה, קישורים למאמרים, ציטוטים וסקירה של ספרי חנה ארנדט כמו "יסודות הטוטליטריות" ו"אייכמן בירושלים"

עוד דברים מעניינים:

מה ההבדל בין סימפתיה ואמפתיה?

האם זו "אמפתיה" או "סימפתיה" שאתם מביעים? בעוד שרוב האנשים נוטים להחליף ולבלבל במשמעות המילים, ההבדל במנגנון הרגשי שלהן חשוב. אמפתיה, היכולת להרגיש בפועל את מה שאדם אחר מרגיש, שונה