מדינת לאום אתנית-תרבותית – הגדרה וסיכום קצר

מדינת לאום אתנית-תרבותית
מדינת לאום אתנית תרבותית היא מדינה שאוכלוסייתה מורכבת מלאום אחד עיקרי המהווה בה רוב וממיעוטים לאומיים נוספים. המדינה מזוהה עם אותו לאום מרכזי ומבטאת את זכותו להגדרה עצמית לאומית.
זהותה של מדינת לאום אתנית תרבותית מתבססת על היסודות האתניים-התרבותיים של קבוצת הרוב ומעניקה לתרבותה ולמערכת הערכים שלה את המקום המרכזי במרחב הציבורי. בהתאם לכך, חלק מהסמלים, המועדים, החוקים ומוסדות המדינה נותנים ביטוי ליסודות האתניים-התרבותיים (שפה, תרבות, היסטוריה, מוצא, דת) של קבוצה זו.
עם זאת קיימים גם יסודות פוליטיים-ערכיים משותפים לכלל אזרחי המדינה (רצון משותף לחיות באותה מדינה
ולקדם יחד ערכים ונורמות משותפים)

דוגמא למדינת לאום אתנית תרבותית: ישראל

ראו גם: לאומיות אתנית, לאום ומדינת לאום, קבוצה אתנית

סוגי מדינות נוספים:

מדינה דו לאומית

מדינה רב לאומית

מדינת לאום פוליטית/כלל אזרחיה

חזרה אל: סיכומים לבגרות באזרחות

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

הפציינטים המפורסמים של פרויד

ניתוחי המקרה שליוו את מחקרו וכתיבתו של פרויד הפכו כמה ממטופליו לאנשים מפורסמים בעולם הפסיכולוגיה. כמה מהפציינטים המפורסמים של פרויד

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: