עקרונות המשטר הדמוקרטי: חוקה

סיכום באזרחות: עקרונות המשטר הדמוקרטי: חוקה

חוקה היא מסמך בעל תוקף משפטי ראשון במעלה (בדרך כלל) הקובע את עקרונות היסוד של המדינה, את הנורמות המכוונות שלה ואת הערכים המנחים אותה. החוקה מנסחת את הכללים שלפיהם מתנהלת המדינה ומשקפת את האופי והדמות של המדינה. חוקה על פי רוב מפרטת את זכויות האדם והאזרח וכן זכויות המיעוט ותפקידה להגביל את כוחו של השלטון בהתאם לעקרון הגבלת השלטון, למנוע מצב של עריצות הרוב ולהגן על זכויותהם של כללי אזרחי המדינה בכל מצב, ללא קשר למי נמצא באותו רגע בשלטון. החוקה מגדירה את רשיות השלטון, את התפקידים והסמכויות שלהם ואת יחסי הגומלין בניהן.

סוגי חוקה

א. חוקה פורמלית (כתובה): חוקה פורמלית היא חוקה הכתובה במסמך אחד ויש לה מבחינה משפטית מעמד-על מעל כל החוקים של המדינה. חוקה פורמלית היא אוסף של כללים חוקתיים שקיבלו תוקף משפטי וחוקי על ידי אסיפה מכוננת או בית הנבחרים (במקרה של תיקונים).  חוקה כזו היא בגדר "חוק עליון"  והיא כוללת את עקרונות המשטר הדמוקרטי,  החברתי והפוליטי,  זכויות הפרט וחובותיו ועוד.  חוקה פורמלית מהווה את המסגרת המשפטית והחוקתית להתנהלות המדינה.

ישנם שני סוגים של חוקה פורמלית:

חוקה נוקשה – חוקה נוקשה היא חוקה שהיכולת לשנות אותה נמוכה שכן הליכי שינוי סעיפים בה כרוכים בתנאים מכבידים מאוד,  בין היתר שריון סעיפים על ידי רוב מיוחס. ככל שהיכולת לשנות את החוקה נמוכה יותר ומצריכה רוב גדול יותר החוקה נוקשה יותר.

חוקה גמישה – חוקה גמישה היא חוקה שהליכי שינוי סעיפיה פשוטים יותר וקרובים יותר להליכי שינוי של חוק רגיל.

ב. חוקה מטריאלית  (חוקה בלתי כתובה): חוקה מטריאלית היא  אוסף של חוקים בעלי תוכן חוקתי,  מסורות,  מנהגים, תקדימים ופסקי דין שהצטברו במדינה במשך השנים והתקבלו כמחייבים על ידי מוסדות השלטון והאזרחים,  למרות שאין מסמך ערוך, רשמי, מרוכז ומנוסח כמו במקרה של חוקה פורמלית.  סעיפי החוקה המטריאלית מבטאים ערכים ועקרונות דמוקרטיים כערכים הבסיסיים של המדינה, כמו זכויות היסוד של האדם. בחוקה מטריאלית, לחוקים אין מעמד על משפטי וניתן לשנות אותם יחסית בקלות (לכן היא לרוב חוקה גמישה).

עליונות החוקה

לחוקה יש מעמד מיוחד שבא לידי ביטוי בכמה דרכים שונות:

1. עליונותה  של החוקה על חוקים אחרים (רגילים) – אין לחוקק חוק שעומד בניגוד לעקרונות וההוראות שמפרטת החוקה, ובמידה וחוק כזה נחקק בתי המשפטי יכולים לבטל אותו.

2. קושי לשנותה.  החוקה קובעת את העקרונות והערכים של המדינה ומשמשת כדי להגביל את כוחו של השלטון ועל כן חשוב מאוד לשמור על היציבות והקביעות שלה לאורך שנים ולהגן עליה מפני שינויים הנובעים מאינטרסים נקודתיים. עם זאת, כן אפשרי לשנות את החוקה ולהתאים אותה למצבים משתנים במדינה. השינוי של החוקה יכול להעשות אך ורק בהתאם להוראות המפורטות בחוקה עצמה. במרבית המדינות החוקה היא חוקה נוקשה שקשה מאוד להכניס בה שינויים ויש מדינות שאף מחייבות משאל עם בכדי לשנות את החוקה.

3.   הבחנה והפרדה בין רשות מכוננת שיוצרת את החוקה ורשות מחוקקת המחוקקת חוקים רגילים.

ראו גם: חוקה, חוקי יסוד וחקיקה רגילה

סוגיית החוקה בישראל

סיכומים באזרחות לבגרות

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: