לאום ומדינת לאום – סיכום

כבסיס למדינת לאום, ישנם ארבעה תנאים ההכרחיים לקיומה של מדינה:

1. טריטוריה – שטח של מדינה בגבולות מוגדרים שכולל יבשה מים. השטח אינו חייב להיות רצוף.

2. אוכלוסייה –  לא יכולה להיות מדינה ללא אוכלוסייה. האוכלוסייה כוללת רוב של אזרחים ומיעוט של תושבים שאינם אזרחים. הזכאות לאזרחות או תשובות נקבעת על פי חוקיה של המדינה.

3. שלטון – גוף מסודר ששולט באמצעות מוסדות שונים בטריטוריה ובאוכלוסייה.

4. עצמאות – כל המדינה צריכה להיות בעלת יכולת לקבוע בעצמה כיצד לפעול בתחומי הפנים ובתחומי החוץ שלה באופן שאינו כפוף למדינה או לגורם אחר.

קבוצה אתנית ולאום

קבוצה אתנית – הגדרה: קבוצה אתנית היא קבוצה של אנשים שיש להם כמה יסודות משותפים שאינם נתונים לבחירה, כמו למשל:  שפה, מוצא, היסטוריה, תרבות וכו'. קבוצה אתנית נבדלת מלאום בכך שהיא לא חותרת להגדרה עצמית (כמו למשל הדרוזים או הבדואים בישראל).

לאום- הגדרה: לאום הוא קבוצה אנושית בעלת זהות משותפת, ששואפת להגדרה עצמית של עצמה על ידי מסגרת של מדינה ריבונית. הלאום היהודי הוא למשל דוגמא לקבוצת לאום שמגדירה את עצמה דרך מדינת ישראל.

לאומיות אתנית ולאומיות פוליטית

לאומיות אתנית – הגדרה: לאומיות אתנית היא התגבשות של של קבוצה לאומית על בסיס יסודות שאינם תוצאה של בחירה, כמו למשל – היסטוריה, מוצא, דת ושפה משותפים, ולא על יסודות שהם תוצאה של בחירה כמו ערכים או אידיאולוגיה משותפת. ישראל היא דוגמא של לאומיות אתנית שכן היא הוקמה על בסיס השתייכות לדת היהודית.

לאומיות פוליטית- הגדרה:  לאומיות פוליטית היא קבוצת לאום  שמבוססת על יסודות שהם תוצאה של בחירה כמו אידיאולוגיה וערכים ופחות על בסיס של מרכיבים אתניים. ארצות הברית למשל היא מדינת לאום פוליטית מכיוון שהיא הוקמה על בסיס ערכים ואידיאולוגיה מסוימים ולא על בסיס אתני.

במאה ה-20 נכשלו כל הניסיונות "לסדר" את העולם על פי הרעיון של "מדינה לכל לאום" כך שלכל קבוצה לאומית תהיה מדינה שבה חיים רק חברי אותה קבוצה. זאת מכיוון ש:

– העולם בנוי מקבוצות לאום רבות ושונות שלעתים מפוזרות בשטחים שונים ואינן מרוכזות בטריטוריה אחת שבה יכולה לקום מדינה.

–  לא ניתן להענות לתביעות של כל לאום ולאום ולהקים לכל קבוצה לאומית או אתנית מדינה מכיוון שהדבר יוביל לפגיעה בשלמות הטריטוריאלית של מדינות שונות

– קשה מאוד ליצור תנאים מתאימים מבחינה פוליטית וכלכלית בעבור קבוצת מיעוט שמפוזרת ומעורבת בתוך אוכלוסיית הרוב באופן שיאפשר לה להקים מדינה נפרדת.

סוגים שונים של מדינות לאום (ראו סיכום מורחב אודות סוגי מדינות לאום והגדרות)

בעולם קיימים דגמים שונים של מדינות לאום:

1. מדינת לאום הומוגנית –  מדינות לאום הומוגניות כוללות רק חברים בקבוצה לאומית או אתנית אחת, ואם יש בהן מיעוט הוא בלתי משמעותי מבחינה מספרית (למשל: פורטוגל, איסלנד ויפן)

2. מדינות לאום –  מדינות לאום מדגישות בלאומיות שלהן את המרכיבים האתניים. מדינות לאום כוללות רוב לאומי אחד וכן קבוצה אחת או מספר קבוצות מיעוט לאומיות נוספות. מדינות לאום הן הדגם הנפוץ ביותר בעולם ומרבית המדינות כיום הן מדינות לאום כאלו.

3. מדינה דו לאומית – מדינה דו-לאומית היא מדינה שבה יש לשני לאומים מעמד שווה ושותפות שווה פחות או יותר במדינה. הדו-לאומיות של מדינות כאלו מעוגנת בחוקת המדינה, במוסדות השלטון שלה וכן במערכת החינוך (דוגמא למדינה דו-לאומית: בלגיה.

4. מדינה רב-לאומית – מדינות רב-לאומיות הן מדינות השייכות למספר עמים. (דוגמא למדינה רב-לאומית: שוויץ)

המשותף לכל מדינות הלאום הדמוקרטיות כיום הוא שזהותן הלאומית עושה שילוב בין מרכיבים פוליטיים ומרכיבים אתניים, מה ששונה בין הדגמים השונים של מדינות לאום הוא שכל מדנה נותנת דגש וביטוי שונה לכל אחד מן היסודות האלו.

ראו גם: ביקורות על מדינת הלאום

חזרה אל: סיכומים באזרחות לבגרות, הצדקות למדינת לאום דמוקרטית, ראו גם: מהי לאומיות. להרחבה אולי יעניין אותך:

קהילות מדומיינות: האם הלאומיות קיימת רק בראש שלנו?

למה הלאומיות עולה מחדש בימינו?

מהו ההבדל בין אוטוריטריות, טוטליטריות ופשיזם?

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: