הקשר בין זכויות וחובות – סיכום

סיכום באזרחות: זכויות האדם והאזרח: הקשר בין זכויות וחובות

על פי עקרונות המשטר הדמוקרטי וההגיון המנחה של זכויות האדם והאזרח, בדמוקרטיה מתוקנת אין כל קשר בין חובות וזכויות. אחד מעקרונות המשטר הדמוקרטי קובע כי זכויות האדם שייכות לאדם מעצם היותו אדם ואילו זכויות האזרח שייכות לאזרח מעצם היותו אזרח. אם אדם אינו ממלא את אחת החובות המוטלות עליו מטעם החוק (כמו תשלום מיסים או שירות צבאי בישראל) הוא יענש על פי החוק אך זכויות אחרות שלו שאין להן קשר לעבירה או לענישה עליה לא יפגעו.

כך למשל גם אם אדם ביצע עברה פלילית ובעקבות כך נשללה ממנו הזכות לחופש תנועה והוא נכלא בכלא עדיין לא ניתן לקחת ממנו את הזכות שלו להצביע בבחירות.

הגנה על זכויות אדם ואזרח

בדמוקרטיות ישנן מספר דרכים להגנה על זכויות האדם והאזרח:

  1. מערכת המשפט והחוקים של המדינה
  2. אמנות בינלאומיות
  3. ארגוני זכויות אדם בינלאומיים

התנגשות ואיזונים בין זכויות

אחת השאלות החשובות ביותר בהקשר של זכויות האדם והאזרח היא שאלת ההתנגשות בין זכויות שונות. כלומר, מה קורה כאשר מימוש של זכות אחת באה על חשבון או סותרת אינטרס ציבורי או צורך כלשהו של המדינה. השאלה היא מתי ניתן לפגוע או להגביל זכויות אדם ואזרח, בייחוד מכיוון שלמעשה אף זכות אינה מוחלטת והם תמיד מתקיימות מתוך יחסים זו עם זו ועם צרכים של החברה והמדינה.

הפתרון של בעייתה האיזון בין זכויות שונות נעשה על ידי שקילה של מידת הפגיעה והחומרה של הפרת הזכויות זו מול זו, וכן בניסיון למצוא תמיד פיתרון המאפשר פגיעה מינימלית בזכויות.

סתירה בין זכויות אדם ואזרח מתקיימת למשל כאשר ישנה התנגשות בין חופש התנועה ובין בטחון המדינה – סגירה של אזורים שונים בפני אזרחים (כמו מתקנים צבאיים), התנגשות בין הזכות לפרטיות ובין ביטחון המדינה – חיפוש בכליו של אדם, התנגשות בין חופש התנועה ובין הזכות להפגין – חסימה של כבישים על ידי מפגינים שמפונים על ידי המשטרה, התנגשות בין חופש הביטוי ובין ביטחון המדינה ושלום הציבור – הטלת צווי איסור פרסום או צנזורה לגבי מידע בטחוני רגיש. התנגשות בין שמירת הסדר הציבורי והזכות לקניין – הפקעה של קרקעות לצרכי ציבור, התנגשות בין הזכות להליך הוגן לבין חופש הביטוי – פרסום שמו של אדם העומד למשפט לפני שהורשע, התנגשות בין צנעת הפרט ובין זכות הציבור לדעת ועוד.

ראו גם: חובות האדם כאדם וכאזרח

סיכומים באזרחות לבגרות

להבין יותר לעומק:

ההתנגשות בין חובות וזכויות בפילוסופיה

אולי יעניין אותך גם:

ג'ון לוק על זכויות טבעיות

10 תשובות ללמה זכויות אדם חשובות (לך)

מרי אזרחי: מתי צריך לשבור את החוקים

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: