עקרון הסובלנות – סיכום באזרחות

עקרון הסובלנות במשטרה דמוקרטי

אחד התנאים החשובים למימוש עקרון הפלורליזם כחלק מעקרונות המשטר הדמוקרטי הוא אימוץ עקרון הסובלנות על ידי המדינה והחברה. עקרון הסובלנות מבוסס על ההכרה בכבוד האדם ובחירות שלו להיות שונה מאחרים, לפעול, להאמין ולחשוב באופן עצמאי ועל פי דרכו. על פי עקרון דמוקרטי זה חלה חובה לאפשר לאחר את דעתו ואורחותיו גם אם אלו מנוגדים לאלו של זולתו.

משמעותו של עקרון הסובלנות היא הנכונות לקבל את מי ששונה ממכך ולנהוג בכבוד בבני אדם ששונים ממך, בין אם במראה החיצוני, בשיוך הקבוצתי, באורח החיים, באמונות או בהעדפות שלהם.

עקרון הסובלנות, כחלק מעקרונות המשטר הדמוקרטי, בא לידי ביטוי בכך שהן החברה האזרחית והן השלטון מאפשרים לקבוצות ויחידים שאינם נמנים על קבוצת הרוב מבחינת הדעות או הרצונות שלהם לנסות ולהשפיע על דרכה של החברה והמדינה ולהשמיע את עמדתם ולבטא את צרכיהם. כמו שאומר הפילוסוף וולטיר שניסח יפה את עקרון הפלורליזם: "איני מסכים עם דעתך, אך אלחם עד מוות על זכותך להביע אותה".

המשמעות של המילה סובלנות בעקרון הסובלנות היא מהמילה "סבל" – כלומר היכולת לסבול, גם במחיר של אי נוחות או אפילו פגיעה אישית, את דעותיהם, אמונתם והשקפותיהם של אנשים אחרים המנוגדות לשלנו. כלומר, עקרונות המשטר הדמוקרטי קובעים כי החיים בחברה הפועלת תחת עקרון הפלורליזם כרוכים במידה מסוימת של אי נוחות ואף סבל הנובעים מתוך השוויון בין כל אדם ואדם תחת המשטר הדמוקרטי.

 

סובלנות כאחד מעמודי התווך של עקרונות המשטר הדמוקרטי

  • סובלנות מבטיחה את מימוש זכויות האדם והאזרח (כמו:  שוויון, החירות,  חופש הביטוי,  חופש ההתארגנות ועוד).
  • עקרון הסובלנות מאפשר תחרות פתוחה וחופשית בתוך המערכת הפוליטית בין רעיונות והשקפות שונים וכך נוצר "חוק חופשי" של השקפות ודעות שמתוכם יכולים האזרחים לבחור.
  • הוא מאפשר לגיטימציה לדעות של קבוצות שונות ובניהן גם קבוצות אפוזיציה והוא הבסיס לאפשרות של חילופי שלטון שהם תנאי הכרחי לקיומו של משטר דמוקרטי אמיתי.
  • כעקרון דמוקרטי הוא תורם ליציבות של החברה והמשטר הדמוקרטי, וזאת מכיוון שהם מאפשר ביטוי של כל הדעות והאינטרסים השונים במסגרת חוקי המשחק הדמוקרטיים וללא צורך בשימוש באלימות. כך יכולה כל קבוצה להשתתף באופן חופשי בתהליכים פוליטיים ואין חשש שהיא תפעל במחתרת ותסכן את יציבות המדינה.

חזרה אל: סיכומים באזרחות לבגרות

 

להבין לעומק זה להבין טוב יותר:

המקורות ההיסטוריים והרעיוניים של עקרון הסובלנות

המשמעות הפילוסופית של עקרון הסובלנות

ג'ון סטיוארט מיל על התועלת בלהקשיב למי שלא מסכימים איתו

איך תורמים מדעי הרוח לאזרחות דמוקרטית טובה יותר?

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: